ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سعید محبیان و امیرمرتضوی
پاسکاری خنده دار ترور مقدسی
 
 
 
 

 

سعید مرتضوی، که متهم اصلی ترور قاضی مقدسی است، با توافق و اشاره هم اندیش خود در سیمای جمهوری اسلامی "سردارضرغامی"، یک مصاحبه کوتاه خبری در باره همین ترور با سیمای جمهوری اسلامی کرد. مرتضوی نه گذاشت و نه برداشت، یکباره یک سازمان جوانان جدید برای فدائی ها کشف کرد و گفت: سازمان مخفی جوانان مسلح فداییان خلق مسئولیت ترور مقدسی را بر عهده گرفت.

قرار نبود سیما سئوال هم از مرتضوی بکند، والا می پرسید: این سازمان کجاست؟ اگر مخفی است شما بعنوان دادستان از کجا خبردارید و اگر ترور را قبول کرده سند و مدرکش کجاست؟ فدائی های اصلی که همه شان از مرز 50 گذشته اند و در مهاجرت هم که آنقدر گذشته چریکی خودشان را نفی کرده اند که بقول معروف از آنطرف بام افتاده و متهم به لیبرال شده اند. اگر هم منظور یک جریان مشهور به کمونیست کارگری است، که خودتان با آنها در ارتباط هستید و کنفرانس برلین را به کمک آنها ترتیب دادید و لباس آن خانم را در آوردید. یک "مینو" خانم هم که اخیرا درست کرده اید تا گزارش – مثلا- از مجامع داخل کشور به خارج از کشور مخابره کند و امثال عباس معروفی را دیپورت کند، دستش روست و از همان دار و دسته کنفرانس برلین و آشنای خودتان است.

مرتضوی مدعی شده که سایت  سازمان مخفی جوانان فدایی خلق مسئولیت ترور قاضی مقدسی را به عهده گرفته و این پذیرش "کتبی و کاغذی" نبوده است. شما که چپ و راست سایت امنیتی درست می کنید، این هم روی بقیه اش. مرتضوی درهمین مصاحبه کمی هم اداری دیپلماسی- امنیتی در آورده و گفته البته این قبول مسئولیت پوششی است  و به احتمال زیاد این قتل با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. شاید ایشان انتظار داشته با انگیزه های جنسی ترور رقیب ایشان در قوه قضائیه صورت گیرد!

حرف ها کودکانه ای که اوائل دهه 60 لاجوردی می زد و حالا دیگر نه از آن تاک نشان است و نه از تاک نشان!

البته، دراین میان "امیرمحبیان" هم در رسالت همین ادعاهای مرتضوی را تئوریزه کرده و بر آن تحلیل نوشته است. چند متر به عقب، نیم متر به جلو، چند سانتیمتر به چپ و چند تلوتلو به راست، بالاخره تیر را به سمت دفتر تحکیمی ها و روزنامه نگاران جوان شلیک کرده که باید منتظر کمانه اش بود.