ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اخبار "انوشيروان" برای پيك نت
گوشه ای از رانت خواری
و تاراج حكومتی صنايع كشور
 
 
 
 

 

فساد مالی درايران غوغا می كند و شعارهای پوپوليستی  حا كميت جز عوام فريبی هيچ چيز نيست.

 

الف: در گزارش فروش كارخانجات متعلق به سازمان صنايع ملی را كه توسط محمد تقی بانكی به فروش رسيده (بخوانيد بباد داده شده) می خوانيد:

1- سرمايه گذاری شركت لاستيك دنا با آيت الله يزدی رئيس سابق قوه قضائيه و عضو كنونی شورای نگهبان است كه حدس زده می شود جانشين احمد جنتی نيز خواهد شد. بهای آن بنام  خيريه امام صادق از محل موجودی نقدی خود شركت پرداخت شد !؟. در آن زمان هر سهم شركت  دنا 750تومان در بورس معامله می شد .

2- واگذاری شركت پارس الكتريك به باند حجتيه – كلاهدوز اصفهانی -  در مقابل چك های لاوصول.

3- واگذاری كيان تاير به وزارت اطلاعات در پوششش واگذاری به مديران – البته مجانی-

 

4- واگذاری شركت "توشيبا" به معاونان و صد البته خودشان (اكبريه- دادوش - هاشمی و خانم جلوه يعنی خانم بانكي) بنام واگذاری به مديران  شركت  با تخفيف ويژه! و نسيه!

5- واگذاری شركت "استارلايت" به هادی غفاری از نسل اول چماقداران حزب جمهوری اسلامی.

دولت اگر ريگی به كفش ندارد آمار كسانی كه از سازمان صنايح ملی – شركت سرمايه گذاری صنا يع ملی – وام گرفته اند و از محل آن – با پول فروشنده – كارخانه خريده اند را منتشر كند تا خيلی از مسايل روشن شود.

 

ب:

بد نيست يك سری هم به واگذاری های سازمان گسترش ونوسازی صنايع ايران بزنيم. از جمله :

 

1- واگذاری شركت "پيستون سازی تبريز" به پسر عمه علنيفی خاموشی (رئيس اتاق بازرگانی و معروف به ارادتمندان مقام رهبري) و عباس ايروانی كه به بهايی كم تر از ضايعات آلمنيوم موجود در كارخانه و عليرغم همه اعتراض های  كاركنان و كارگران كارخانه.

 

2- ليست  كارخانجاتی كه در دوران مديريت علينقی خاموشی و وزارت نجات حسينيان – پسر خاله ها – به ايروانی (منسوب نسبی هر دو) واگذار شد را منتشر كنيد.

 

ج:

1- شركت سامان ری – متعلق به حجت الاسلام ريشهری اميرالجاج منصوب مقام معظم رهبری- با چه سرمايه ای و از كدام محل خريده است؟ چند ميليارد تومان سهم ايشان در بورس از كجا آمده؟ 

2- گزارش رابطه مالی سپاه قدس ( ريشهری، ذولانواری، محسن رضايي) چرا منتشر نمی شود؟

3- سرمايه گذار شركت "ری گستر" متعلق به كدام آيات عظام مورد عنايت رهبری است و نقش بيت رهبری در اين سرمايه گذاری و حمايت از آن چيست؟

4- احمد رمضانی كيست و در روسيه چه می كند؟ چرا دستگير شد و چرا با واگذاری 50% دارايی خود به مقام رهبری آزاد گرديد ؟

 5- نجم الدين مديرعامل شركت "مگاموتور" با چه معياری فرزند خويش، حميد نجم الدين را به سمت مشاور عالی در شركت "نيوان ابتكار" منصوب كرده است؟

حميد نجم الدين هنوز دانشجوست و با حقوقی در حدود ماهيانه 2 ميليون تومان و با بهره گيری از تمام امكانات شركت مگاموتور دراين شركت نيمه تعطيل اشتغال دارد.