ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بخش از قلم افتاده سخنان فصيح احمدی نژاد در دانشگاه امام صادق
مردانگی همسر سخنگوی دولت
از سوی رئيس جمهور تائيد شد!

 
 
 
 

 

در جريان انتشار گزارش حضور احمدی نژاد در جمع دانشجويان دستچين شده دانشگاه امام صادق، ظاهرا يك بخش خيلی مهم از قلم افتاده بود كه سايت "رجانيوز" كه گويا همسر سخنگوی دولت آن را می گرداند و موسسه مصباح يزدی هم حمايت می كند، اين نكته را منتشر كرده است. نكته و خبر از قلم افتاده راجع به مردانگی همسر غلامحسين الهام سخنگوی دولت بوده و چيزهائی كه احمدی نژاد گفته وزارت ارشاد به اين خانم نداده است. از گزارش منتشر شده در "رجانيوز" و از دهان خود احمدی نژاد اين سخنرانی فصيح و دانشگاهی كه در يك جمع دانشجوئی هم ايراد شده را بخوانيد:

 

«احمدی نژاد در ادامه، با اشاره به بد اخلاقی های صورت گرفته در برابر دولت گفت: بعد از اين همه كه عليه دولت نوشتند، يك نفر پيدا شده چيزی عليه آن ها گفته. بعد آمدند، ديدند ايشان نسبتی با يكی از اعضای دولت دارد. آن را گذاشتند كنار، فحشش را به دولت می دهند. اينها همان كسانی هستند كه می گفتند همه اشخاص برای خودشان مستقل اند. حالا يك خانمی آمده و مردانگی كرده است. خدا شاهد است من  نه ديدم، نه خواندم و نه در جريان بودم. در روزنامه هايشان نوشتند كه دولت پول داده، امكانات داده كه به كسانی حرفی زده شود. اين دروغ است. حتی من شنيدم وزارت ارشاد احتياط كرده و آن امكانات معمولی و عادی را كه به همه می داده به ايشان نداده است. البته من می دانم چرا به اين دولت اين قدر فحش می دهند. اگر اين دولت شكست خورده و ضعيف و ناكارآمد بود كه نياز به فحاشی نداشت. می نشستند كنار تا خودش زمين بخورد. اما همين مساله نشان می دهد دولت قوی و كارآمد است.»

دليل از اين واضح تر برای كارآمدی دولت؟ احتياط های وزارت ارشاد؟ و مردانگی آن خانم؟

ضمنا، اگر استدلال و منطق این باشد که احمدی نژاد می گوید، اینهمه توهین همسر سخنگوی دولت ایشان به اصلاح طلبان و شخص خاتمی و یا حتی هاشمی رفسنجانی، تائید کارآمدی و موفقیت آنها نیست؟

ما شاید در آینده یک کلکسیون از حرف های بی ربط و نامربوط احمدی نژاد که نشان دهنده روان پریشی و ناآرامی روحی اوست را جمع کرده و یکجا منتشر می کنیم، تا مرور کنیم و دوباره بیاندیشیم به آن غفلتی که در انتخابات ریاست جمهوری و زمینه سازی های چند ساله آن شد و یک چنین فردی را با این دانش و تجربه و روح و روان پریش رئیس جمهور کشوری مثل ایران و سخنگوی مردم آن کردند. آخرین اظهار نظر او در مجلس- روز یکشنبه- برای مخالفت با محدودیت بچه دار شدن و توصیه به زیاد تر زائیدن زن ها و رسیدن جمعیت کشور به 120 میلیون نیز از نشان های همین روان پریشی است. شکم نیمی از جمعیت 60 و چند میلیونی ایران گرسنه است و ایشان به فکر سیاهی لشکر برای سیاست جنگی می گردد.