ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتخابات
مصلحت نظام، از سپاه شروع
و به فرماندهان ختم می شود
يادداشت كوتاه يك خبرنگار برای پيك نت

 
 
 
 
 

طی روزهای اخير و با نزديك شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا درايران، بحث پيرامون دخالت سپاه و بسيج دراين انتخابات و به نفع نامزدهای محافظه كاران تندرو شدت گرفته است.

اين موضوع تا آن اندازه جدی است،كه علی خامنه ای (رهبر جمهوری اسلامي) نيز وادار به واكنش شده است. وی چند روز پيش بر لزوم عدم دخالت سپاه و بسيج در اين انتخابات تاكيد كرد. در پی آن نيز فرماندهان سپاه و بسيج، از جمله« سردار حجازی» فرمانده مقاومت بسيج، در مصاحبه هايی كوشيدند اين اطمينان خاطر را به نيروهايی كه از دخالت سازمان يافته آنان، كه در انتخابات دور قبلی شوراها، مجلس و رياست جمهوری به خوبی اطلاع دارند بدهند كه چنين چيزی تكرار نخواهد شد و در آن دو انتخابات نيز اگر هم دخالتی بوده است، كم و سازمان نايافته بوده است!

درهمين ارتباط، اطلاعاتی كه حداقل در مورد انتخابات رياست جمهوری وجود دارد، خلاف ادعاهای فرماندهان سپاه و بسيج است، كه از اين دو نهاد نظامی و شبه نظامی برای به قدرت رسانيدن نامزد مورد نظر خود به راس قوه مجريه جمهوری اسلامی نهايت استفاده را بردند.

در ذيل، برخی از اين اطلاعات را برمی شمارم تا مانع فراموشی آقايان «سرداران» شوم و يا آنكه تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای پنهان كردن دخالت فرماندهان سپاه و بسيج، بی اثر بماند:

1- در انتخابات رياست جمهوری از شبكه گسترده بسيج بويژه در شهرهای كوچك و روستاها استفاده شد تا به تبليغ گسترده محمود احمدی نژاد بپردازند. اعزام واحدهای تبليغی به اين مناطق از جمله مواردی بود كه هم هاشمی رفسنجانی و هم خاتمی د رگزارش های خود به خامنه ای بر آن تاكيد كردند.

2- درشهرهای بزرگ بويژه تهران، مبالغ كلانی ميان فرماندهان بسيج محلات و نيز اكثر پيش نمازهای مساجد داده شد تا به زيان هاشمی و به سود احمدی نژاد تبليغ كنند. درمورد شهر تهران، همين موضوع را می توان در ارتباط با 300 ميليارد تومانی دانست كه در شهرداری تهران (دوره رياست احمدی نژاد) برای آن هزينه شد و اسناد آن هنوز پيدا نشده اند!

3-  درروز برگزاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری، مقام های وزارت كشور به خاتمی اطلاع دادند كه تا ساعت 2 بعد از ظهر همان روز، صدها هزار رايی، كه نام احمدی نژاد بر روی آنها نوشته شده و قرار است به صندوق های رای انداخته شوند، كشف و ضبط شده اند. اين در حالی بود، كه حداقل در 5 استان، درهمان دو ساعت اوليه رای گيری، آرای بسياری از همين دست كه كشف شد به سود نامزد سپاه و بسيج به صندوق های رای ريخته شده بود. همين نكته نيز در گزارشی كه به خامنه ای داده شد، مورد اشاره قرار گرفته بود.

4- دردور نخست انتخابات رياست جمهوری، بسياری از حوزه های رای گيري(مساجد)، بسيجی ها و سپاهی  وظيفه داشتند تا رای دهندگان را به دادن رای به احمدی نژاد ترغيب و آنانی را كه قصد دادن رای به نامزدهای ديگر داشتند، را منصرف كنند.

اما واكنش خامنه ای به اين گونه گزارش ها چه بود؟ وی در واكنش به اعتراضات هاشمی به نحوه برگزاری انتخابات در دور نخست، به او گفته بود انصراف احتمالی اش از شركت در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری به منزله ضربه زدن به نظام است و اين به مصلحت نيست. خامنه ای سپس در مورد اعتراضات شديد هاشمی در مورد دور دوم و هنگامی كه شواهد و مدارك خود را در ارتباط با دخالت گسترده سپاه و بسيج به او ارائه كرد، با تاييد اين موضوع گفته بود: سپاه خط قرمز من است و من اجازه عبور از اين خط قرمز را به هيچ كس نخواهم داد.

خامنه ای همچنين، هنگامی كه خاتمی، گزارش وزارت كشور در مورد تقلب های گسترده را به آگاهی خامنه ای رساند، با اين جمله او مواجه شد كه انتشار اين گزارش و اطلاع افكار عمومی از آن به مصلحت نظام نيست.