ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تصمیم دولت جهت ایجاد شغل برای ایرانی ها

اخراج نیم میلیون افغانی

از امروز درایران آغاز شد

 
 
 
 
 

دولت احمدی نژاد در یک مصوبه مسئله ساز دیگر، طرحی را از امروز به اجرا خواهد گذاشت که می تواند زمینه ساز تقابل های جدید چه در داخل کشور و چه در ارتباط با کشور همسایه "افغانستان" شود. کشوری که 850 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و بموجب خبرها وگزارش های جسته گریخته ای که می رسد دولت حاکم برآن سرگرم مذاکره با طالبان برای فعال کردن آنها در استان های هم مرز با ایران است.

بموجب طرح جدید شناسائی و اخراج نیم میلیون افغانی از 6 آبان ماه(امروز) به اجرا گذاشته خواهد شد و این اخراج بتدریج از مرز 2 میلیون نیز خواهد گذشت. این اخراج به توسل به نیروهای نظامی و انتظامی صورت خواهد گرفت و بهانه آن نداشتن پروانه کار افغان ها و ایجاد جای کار برای ایرانیان است!

دولت براساس اطلاعات وزارت کار معتقد است که از میان 3 میلیون افغانی مقیم ایران، تنها هزار نفر آنها پروانه کار دارند. خبرگزاری های داخلی درباره طرح جدید گزارش کرده اند:

 

از میان سه ميليون افغاني ساكن ایران، تنها هزار تن اجازه کار و 900 هزار نفر آن‌ها مجوز اقامت دارند. صاحب کاران و صاحبان کارگاه ها باید کارگران افغانی را که مجوز کار ندارند اخراج کنند، حتی اگر در امور ساده و سخت کارهای ساختمانی مشغول کار باشند.

 

اين طرح دو مرحله ای اجرا مي‌شود، یعنی ابتدا مراكز تجمع افاغنه شناسائی می شود و سپس اخراج كارگران شناسائی شده اجرا می شود.

تيم‌هاي وزارت كشور، نيروي انتظامي، دادستاني، وزارت بازرگاني به همراه بازرسان وزارت كار در طرح اخراج فعالیت دارند. این اخراج ها تا پایان سال باید به نیم میلیون برسد.

دولت و وزارت کار معتقد اند که با این موج اخراج افاغنه نرخ بيكاري در كشور پائین آمده و تا پایان سال 300 تا 400 جای کار برای ایرانی ها پیدا شود.

این طرح شامل حال کسانی که مجوز کار دارند(یک هزار افغانی!!) از میان 3 میلیون افغانی نمی شود. همچنان که 11 هزار متخصص خارجی از 47 کشورجهان که درایران کار می کنند را شامل نمی شود.