ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مردم توطئه را حدس زدند

پایان هفته فلج رسمی کشور

 
 
 
 
 

ایران، پس از حدود یک هفته فلج اقتصادی و ارتباط جهانی، از امروز حالت عادی به خود گرفت و از تعطیل اجباری بیرون آمد.

پیرامون این تعطیل اجباری و ناگهانی، از همان لحظه قرائت فرمان دولت از سیمای جمهوری اسلامی پیام های تلفنی "اس ام اس" ها به ماهیت این تصمیم پرداختند. مردم سریعا این تعطیل را همسوئی دولت و حامیان آن با مسلمانان سنی جهان برای تبدیل عیدفطر به عید رسمی ایرانیان اهل تشیع ارزیابی کردند.

درکشورهای عرب منطقه و درمیان مسلمانان دیگر کشورها، که اهل سنت در تمام آنها در اکثریت نزدیک به مطلق هستند، عید فطر عید رسمی است و آن را "عید رمضان" می گویند. بویژه در ترکیه که هنوز سنت های امپراطوری اسلامی- عثمانی در آن باقی است.

دولت احمدی نژاد بی شک نمی توانست خودسرانه تصمیم به تعطیل چند روزه کشور بگیرد و گامی درجهت تبدیل عید فطر به عید رسمی کشور بردارد. این تصمیم قطعا در همآهنگی با رهبر و بیت او، گرچه از روی سر مجلس برداشته شد و زمینه سنجی بود برای گام بعدی، یعنی کاهش تعطیل نوروز و مقابله با آن.

واکنش منفی مردم نسبت به این تعطیل ناگهانی، احتمالا پاسخی مثبتی نبود برای طراحان این توطئه. فلج شدن کار بانک ها، قطع ارتباط اقتصادی ایران با جهان، رکود در بازار و فلج مدارس و دانشگاه ها نتایج این اقدام توطئه آمیز بود. این اقدام نیز در ادامه همان هولوکاست بازی دولت احمدی نژاد ارزیابی شد که باهدف جلب افکار عمومی منطقه خاورمیانه و جهان اسلام برای گفتن "یاحسین آخر" و آزمایش اتمی انجام شد. ایجاد ترس در میان دولت های حاکم در کشورهای عرب و اسلامی که حتی امام جمعه موقت تهران نیز روز گذاشته اشاره به جبهه متحد آنها علیه ایران کرد، از انگیزه های تعطیل 6 روزه مملکت بود.

 

درپیام های پرشماری که دراین چند روز از داخل کشور دریافت داشتیم اینگونه میتوان استنباط کرد که همه فقط ناسزا بار دولت می کردند. عده ای معتقد بودند دولت از عرب ها تقلید کرده، عده ای اسم آن را تعطیلات مشکوک گذاشته بودند. بویژه بیشتر مردم که برای پایان ماه رمضان و آغاز کار عادی مملکت درانتظار بودند، با اعلام این تعطیل هرچه ناسزا داشتند بار دولت کردند.

خالی شدن دستگاه های اتومات بانک ها برای پرداخت پول از اولین مشکلات اعلام تعطیل چند روزه بود. برخی از شعب بانکها مجبور شدند بصورت فوق العاده پول خودپردازها را تامين کنند.

برخی از بانک ها که پول زیادی صرف تبليغ تلويزیوني برای فرصت افتتاح حساب کرده بودند بیش از بانک های دیگر با اعلام تعطیل چند روزه شوکه شدند.

خیلی از مردم که مشغول کارهای بنائی و یا تعمیرات خانه بودند به یکباره فلج شدند زیرا برای خرید مصالح نیاز به پول داشتند و بانک ها تعطیل شده بودند.

در ارتباط با جهان، هفته گذشته فقط یک روز دوشنبه ایران با جهان در ارتباط و همآهنگ بود. شنبه و یکشنبه اروپا و امریکا تعطیل بودند و سه شنبه تا شنبه که امروز باشد ایران تعطیل بود.

هنوز هیچ مقام رسمی پیرامون انگیزه دولت برای اعلام تعطیلات چند روزه عید فطر اظهار نظر نکرده و دولت نیز منتظر نتیجه جمع آوری واکنش های مردم باید باشد. مردمی که حتی برای سفر نیز از این تعطیلات بی هنگام نخواستند و یا نتوانستند استفاده کنند و بیشتر نگران درس و مشق عقب افتاده بچه هایشان بودند تا سفر در فصل غیر مسافرتی.

درارتباط با ملی ستیزی دولت، شاید این یادداشت محمد علی ابطحی باندازه کافی گویای توطئه جدید باشد که در همین شماره پیک نت و با عنوان "مقدمه چینی، با یک تعطیل بی مقدمه" می خوانید.