ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روزنامه ایران

کیهان دو قلو، از امروز منتشر شد

 
 
 
 

روزنامه ایران از امروز دوباره منتشر می شود. این روزنامه بدنبال انتشار یک کاریکاتور که بهانه شورش سراسر مردم ناراضی آذربایجان ایران شد توقیف شده بود. در فاصله چند ماهه توقیف و بازانتشار روزنامه ایران که تنها روزنامه رسمی دولت های حاکم است، کادر این روزنامه دستخوش تغییرات کامل شده و همانگونه که پیک نت پیش بینی کرده بود، ایران جدید، همان کیهان آشنا و قدیمی حسین شریعتمداری است. به این ترتیب ایران تبدیل شده به دوقلوی کیهان و در خدمت گروهی از فرماندهان امنیتی سپاه پاسداران.

آخرین خبر از تیراژ کنونی روزنامه کیهان که در جلسه اخیر دیدار احمدی نژاد با باصطلاح هنرمندان فاش شد 30 هزار عدد در روز است و این در حالی است که خرید کیهان را به زور به شرکت های هواپیمائی داخلی و خارجی، زندان ها، ادارات و موسسات تحمیل کرده اند. روزنامه "ایران" که از جمله روزنامه های میانه رو و متین سالهای اصلاحات بود و از تیراژی ثابت و خوب نیز برخوردار بود، اکنون به دنباله رو کیهان تبدیل خواهد شد و تیراژ آن و استقبال مردم از آن قطعا بدتر از کیهان خواهد شد.

(خبر اول پیک نت درباره آینده روزنامه ایران را دراینجا بخوانید.)