ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دستور کار جلسه دوشنبه شورای امنیت

تحریم اقتصادی- سیاسی

موشکی و تکنولژیکی ایران

 
 
 
 
 

مذاکره ناتمام شورای امنیت سازمان ملل برای تدوین نهائی قطعنامه تحریم ایران قرار است از روز دوشنبه، پس فردا آغاز شود. در فاصله 5 شنبه تا جمعه که این مذاکرات متوقف شده، سلسله رایزنی های سیاسی میان اروپائی ها با روسیه و چین ادامه داشته است. از جمله سفر رئیس جمهور فرانسه به چین. با اعلام مرحله جدید غنی سازی در ایران، حدس زده می شود که جلسه دوشنبه با اختلاف نظرات کمتری برگزار شود و چین و روسیه نیز همراهی خود را با طرح اروپا برای تحریم های ایران اعلام کنند.

بموجب طرح تحریم ایران که امریکا نیز قاطعانه از آن حمایت کرده، فروش و انتقال فناوری هاي مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی به ایران ممنوع می شود. ( جلوگیری از این انتقال از هم اکنون در خلیج فارس بصورت تمرین نظامی آغاز شده است.)

 

بخش دیگر این قطعنامه شامل ممنوع شدن اجازه سفر و ورود مقامات ارشد جمهوری اسلامی و مقامات و مسئولین فعال در عرصه فعالیت های اتمی به کشورهای دیگر است.

درعرصه اقتصادی نیز مطابق این طرح که قرار است بصورت قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود اموال و دارايی افراد و موسسات مرتبط با برنامه های اتمی ایران در کشورهای خارج مسدود خواهد شد. این بند از قطعنامه، عملا به امریکا واروپا اجازه می دهد تا پول های حاصل از فروش نفت ایران را در بانک های خارج توقیف کنند.