ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تصميم از روی سرآنها كه با رای مردم نماينده نشدند
زمينه سازی برای چنگ انداختن
به گلوی شوراهای شهر و روستا

 
 
 
 
 

به دليل اعتراض تعدادی از نمايندگان به انتخاب ناظران انتخابات شوراها از سوی هيأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراها جلسه‌ی علنی روز گذشته مجلس حدودا 15 دقيقه به تشنج كشيده شد.

زمانی كه حميد زنگنه نماينده اهواز قصد داشت تذكر دهد در آغاز تذكرش خطاب به باهنر، رئيس جلسه گفت: مي‌دانم كه مي‌گوييد اين تذكر وارد نيست و باهنر نيز به وی گفت پس تذكر ندهيد.

زنگنه با صدای بلند گفت: پس تذكرمان را كجا بدهيم. ما نماينده هستيم، اينجا نبايد گزينش شود. حق نمايندگی ما اين است كه از حق مردم خود دفاع كنيم. اگر قرار است كه مدام سانسور شود اعلام كنيد كه در اين مجلس فقط 6 الی 7 نفر حق حرف زدن دارند، اينطور كه نمي‌شود.

باهنر اعلام كرد كه ميكروفون زنگنه قطع شود كه اين اقدام با اعتراض نماينده اهواز مواجه شد. به طوری كه با صدای بلند فرياد مي‌زد «تريبون مرا باز كنيد من حرف دارم.»

زنگنه گفت: واقعا نمي‌دانيم مشكل خود را به چه كسی بگوييم بنده به شما مراجعه كردم، مي‌گوييد به آقای جلالی مراجعه كن. آقای جلالی را پيدا نمي‌كنم. آقای فلاحت‌پيشه مراجعه مي‌كنم ظاهرا هيچ‌كس در اين مجلس نبايد جوابگو باشد.

سليمانی، مخبر كميسيون حقوقی كه گزارش كميسيون حقوقی را ارائه مي‌كرد وقتی با سر و صدای زياد و عدم توجه نمايندگان مواجه شد گفت اگر كسی گوش نمي‌دهد بروم بنشينم.

پس از گفته‌های باهنر همچنان صحن علنی شلوغ بود و نمايندگان زيادی اطراف زنگنه كه همچنان معترض بود، جمع بودند.

جلسه‌ی علنی وارد دستور شده بود، اما عليخانی با عصبانيت به جايگاه هيأت رييسه رفت و با لحنی تند با باهنر صحبت كرد. در جايگاه هيأت رييسه نمايندگانی چون محبي‌نيا، ابوترابی، نجابت، تابش، گرامي‌مقدم و آشتيانی اطراف عليخانی جمع شده بودند.

جلسه‌ی علنی اگرچه وارد دستور و بررسی آن شده بود، اما همچنان سر و صدا در صحن حاكم بود و نمايندگان زيادی از فراكسيونهای مختلف مجلس به طور نوبتی در كنار صندلی زنگنه حضور مي‌يافتند و با او صحبت مي‌كردند.

مخبر كميسيون امنيت ملی گفت: روند تعيين اعضای هيأت نظارت بر انتخابات شوراها توسط هيأت نظارت مركزی به شكل صحيحی انجام نگرفت و اعتراض نمايندگان به اين امر وارد است.

كاظم جلالی در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: در دو دوره گذشته انتخابات شوراها، مجمع نمايندگان هر استان در بين خودشان از طريق رأي‌گيری، سه نفر را به عنوان اعضای هيأت نظارت انتخاب مي‌كردند كه اين روش دموكراتيك و مورد پسند است.

اسماعيل گرامي‌مقدم روند انتخاب اعضای هيأت‌های نظارت استانی بر انتخابات شوراها را روندی بي‌سابقه، غيرمنطقی و غيرپيش‌بينی شده دانست و گفت: اين انتخاب بدون مشورت با نمايندگان مجلس صورت گرفت و ما ناگهان در جرايد و روزنامه‌ها، ليست هيأتهای نظارت را مشاهده كرديم. اين در حاليست كه در مجلس پنجم هم شاهد بوديم كه مجامع استانها خود هيأت نظارت استانها بر انتخابات شوراها را تعيين كردند.

رمضانعلی صادق‌زاده با اشاره به روند صورت‌گرفته در انتخاب اعضای هيأت نظارت استانها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اين روند كاملا انتصابی و مخفی است.

وی با بيان اينكه امروز خود و تعداد زيادی از نمايندگان استانهای ديگر نسبت به اين امر انتقاد داشتند، گفت: برخی مي‌گفتند ما تازه امروز فهميديم كه از استان ما چه كسانی را انتخاب كرده‌اند.