جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نخست وزير لبنان
اجرای خلع سلاح در لبنان
و جمع آوری سلاح مقاومت

 
 
 
 
 

نخست وزير لبنان، 48 ساعت پس از سخنرانی حسن نصرالله در راهپيمائی لبنان كه در آن دولت كنونی لبنان را ضعيف و ناكارآمد اعلام كرده بود، طی يك مصاحبه تلويزيونی گفت:

جنگ اخير و بمباران لبنان توسط اسرائيل، اين كشور را برای 10 سال به عقب برد. او از جمله دستآوردهای مثب جنگ اخير لبنان را اعزام و تسلط ارتش اين كشور در جنوب شيعه نشين لبنان دانست و اضافه كرد اين جنگ باعث شد تا روند صلح ميان اعراب و اسرائيل سرعت يابد! نخست وزير لبنان با اشاره به بمباران لبنان و ويرانی های باقی مانده از آن گفت: ما آموخته ايم كه از سلاح در جای خود استفاده كنيم و آن را درجائی به كار نبريم كه بی فايده است.

نخست وزير لبنان دربخش ديگری از سخنان خود گفت كه ارتش لبنان برای استقرار دائم به جنوب لبنان رفته است و از اين پس ارتش اين كشور هيچ سلاحی را در دست هيچ گروهی تحمل نخواهد كرد. هيچ سلاحی جز سلاح دولتی كه در اختيار ارتش لبنان است نبايد در لبنان و از جمله درجنوب كشور وجود داشته باشد حتی اگر سلاح مقاومت باشد.

نخست وزير لبنان تاكيد كرد: هر دو طرف لبنانی و اسراييلی بايد نسبت به توافقنامه‌ی صلح متعهد باشند.