ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آيت‌الله منتظری :
آقايان!
حكومت مال شما، اما در
 رفتار خود تجديد نظر كنيد

به چه حقی دانشجو را از تحصيل محروم می كنيد؟ توصيه به فعاليت سياسی يعنی اينكه عقل و فهم خود را تعطيل كنند، خفه شوند و "زنده باد" گو شوند؟ شما كه جواب پاپ را ميدهيد و می گوئيد اسلام دين شكنجه و خشونت نيست، چرا موسوی خوئينی ها را شكنجه می كنيد؟ مردم فقط آنها نيستند كه دور شماها جمع شده اند. مجلس خبرگان از وظيفه اش كه نظارت بر عملكرد رهبری است ساقط شده و رئيس آن می گويد مجلس خبرگان در برابر رهبر مسئول است، حال آنكه قضيه عكس آن در قانون اساسی تصويب شده! من و آقای بهشتی مدافع گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسی بوديم، اما من هرگز فكر نمی كردم كار به اينجا بكشد و با ولايت مطلقه هم مخالفم.

 
 
 
 

 

اعضای شورای مركزی سازمان دانش آموختگان ايران( ادوارتحكيم وحدت) به همراه شورای مركزی اتحاديه دفتر تحكيم وحدت عصر پنجشنبه با حضور در دفتر آيت الله منتظری با ايشان ديدار و گفتگو كردند.

در ابتدای اين ديدار عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحكيم وحدت ضمن تبريك حلول ماه رمضان به آيت الله منتظری گفت: جمع حاضر برای استفاده و اطلاع از نظرات شما به عنوان يكی از مراجع عظام تقليد در چند مورد مشخص به ديدار شما آمده است. اولين مورد مسئله ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئينی دبير كل ادوار تحكيم وحدت در زندان انفرادی و با اتهامات كاملا سياسی است . همانطور كه می دانيد موسوی خوئينی از جمله نمايندگانی بود كه در دوران مجلس از حقوق شهروندی بسياری از زندانيان سياسی دفاع كرد و از افراد فعال در جهت اعتراض به ادامه حصر شما در سالهای گذشته بود. و به اعتقاد ما وی اكنون تاوان فعاليتهای دوران مجلس را می دهد. مورد دوم مسئله برخورد با دانشجويان فعال سياسی است كه در دوره كارشناسی ارشد پذيرفته شده اند اما وزارت علوم از ثبت نام آنها خودداری می كند در حالی كه درس خواندن و علم آموزی هيچ پيش شرط ايدئولوژيكی نمی خواهد.

آيت اله منتظری گفت:

بنده در مورد اين قضيه دانشجويان ستاره دار مطالبی را در روزنامه ها و سايتها خواندم و بسيار تعجب كردم كه چرا كسی در اين مملكت به اين كه فردی را به جهت ابراز عقيده سياسی اش از تحصيل محروم كرده اند واكنش نشان نمی دهد؟ مگر خود آقايان نمی گفتند كه دانشجو بايد فعاليت سياسی كند و در امر سياست دخالت كند؟ اين گونه برخوردها نشان می دهد كه منظور آقايان از فعاليت سياسی دانشجويان اين بوده است كه دانشجويان برايشان زنده باد بگويند و مطيع آنان باشند. در دنيای امروز ما را به خاطر اين گونه رفتارها مسخره می كنند و به ما می خندند.

محروم كردن دانشجويان به دليل فعاليت های سياسی از تحصيل يك ظلم بزرگ است و هر كس در برابر اين ظلم سكوت كند به ظالم ياری داده است.

مسئولان بدانند: دانشجويان ضد اسلام نيستند اما بعضی از كارهای شما را قبول ندارند. اينها فقط اظهار نظر كرده اند. مگر دانشجويان قيام مسلحانه كرده اند كه بايد با ايشان اين گونه برخورد شود؟ من توصيه می كنم كه آقايان مصالح كشور را در نظر بگيرند و اين گونه نيست كه دانشجويان و مردم موظف باشند طبق نظر حكومت عقل و فهم خود را تعطيل كنند.

آيت الله منتظری با اشاره به مسئله زندانيان سياسی و ادامه بازداشت مهندس موسوی خوئينی گفت: ظاهرا گروهی در اين كشور می خواهند با لجبازی حكومت كنند. در مورد قضيه آقای گنجی هم ديديد كه چقدر كشور را درگير كردند و در دنيا باعث ايجاد سروصدا شدند. تنها به دليل اينكه از روی لجبازی گنجی را در زندان نگه دارند در حاليكه آقای گنجی نه بر ضد خدا و نه اسلام و كشور حرف زده بود و جرمش اين بود كه برخلاف نظر آقايان نظر داده بود. اقايان بر اين عقيده هستند كه همه بايد خفه شوند و يا برايشان زنده باد بگويند.

اينجانب مهندس موسوی خوئينی را از نزديك می شناسم. ايشان از جمله افرادی است كه احساس وظيفه می كند و مثل بسياری افراد حاضر به ساكت نشستن نيست و اصولا آدم تندی هم نبوده است. اما در دوران نمايندگی مجلس كارهايی كرده و حرفهايی زده كه به مذاق عده ای خوش نمی آيد اما آيا اين دليل می شود كه يك نماينده سابق مجلس را به انفرادی بياندازند و او را شكنجه كنند تا آبروی اسلام و كشور برود؟ مگر شما مدعی نيستيد كه اسلام دين شكنجه و خشونت نيست؟ امروز بر همه روشن است كه موسوی خوئينی بر خلاف مصالح كشور عمل نكرده است. ايشان ضد انقلاب و اسلام نبوده است پس چرا بايد وی را شكنجه كنند و از حق ملاقات محروم كنند؟

امروز دنيا ديگر بسته نيست و مانند يك دهكده واحد است تمام مردم و دنيا از اين رفتارها مطلع می شوند و چون اين امور به نام اسلام انجام می شود ضربه اصلی آن را اسلام و مملكت متحمل می شود و موجب رويگردانی دانشجويان از دين می شود اما آقايان خيال می كنند كه مردم همان كسانی هستند كه در اطرافشان شعار می دهند، اما اين گونه نيست امروزه مردم از تمامی امور مطلعند در تمامی خانه ها اينترنت و وسايل ارتباط جمعی راه يافته است.

با گنجی ها و موسوی خوئينی ها برخورد می كنند تا به خيال خودشان موجب عبرت ديگران شود در حاليكه اين برخوردها در دل افراد عقده ايجاد می كند و وای از روزی كه اين عقده ها سر باز كند.

هيچ كس به اندازه من در دوران طلبگی و پس از ان به مرحوم امام خمينی وفادار نبوده است و من و خانواده و نزديكانم برای انقلاب به زندان رفتيم و تبعيد شديم اما به دليل اينكه بنده ۹ سال پيش نصيحتی كردم درب حسينيه ما كه محل درس و بحث و دعا بوده است را پلمپ كرده اند و اجازه استفاده از آن را نمی دهند. يكی از نزديكان دفتر من برای گرفتن امتياز تاكسی اقدام كرده است تا از آن طريق امرار معاش كند اما گفته اند چون در دفتر فلانی رفت و امد داری نمی توان به شما تاكسی داد. آيا با اين برخوردها می توان حكومت را اداره كرد؟ آقايان حكومت مال شما اما در رفتار خود تجديدنظر كنيد با خشونت و لج بازی نمی توان مملكت را پيش برد.

آيت الله منتظری در مورد نظر ايشان در باب انتخابات خبرگان رهبری گفت: خبرگان رهبری به اصلی ترين وظيفه شان كه نظارت به رهبری است عمل نمی كنند. من چند سال پيش كه در حصر بودم شنيدم كه آقای مشكينی در نطق افتتاحيه گفتند كه اعضای خبرگان در برابر خدا و مقام رهبری مسئوليت دارند. اين در حالی است كه طبق قانون اساسی رهبر در برابر خبرگان مسئول و پاسخگو است. اينجانب به همراه مرحوم دكتر بهشتی مدافعين اصلی اين مسئله بوديم اما من نمی دانستم كه قرار است كار به اينجا كشيده شود و با ولايت مطلقه هم مخالف بودم.