ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سعيد ليلاز:
نفت بشكه ای 50 دلار
يعنی فروپاشی اقتصادی ايران
 
 
 
 

 

همزمان با گرانی تصاعدی و عكس العمل های شتابزده دولت، سعيد ليلاز، تحليل گرمسايل اقتصادی ايران در گفتگوی كوتاهی با خبرگزاری های داخلی گفت:

دولت با صفر كردن تعرفه واردات ميوه و گوشت، عملا متكی به پول نفت به جنگ كشاورزان ايرانی به عنوان محروم‌‏ترين طبقات جامعه رفته است. واردات با هدف كنترل قيمت‌‏ها نه تنها به كنترل تورم نمي‌‏انجامد، بلكه منجر به نابودی توليد داخلی، از بين رفتن منابع ارزی كشور و نابودی اشتغال خواهد شد و كشور را در برابر نوسانات بين المللی آسيب پذير مي‌‏كند. سياست واردات دولت نهم به هيچ عنوان نشان نمي‌‏دهد كه اين دولت قصد رويارويی با فشارها و تهديدات ايالات متحده را دارد زيرا كاملا در جهت وابسته‌‏سازی اقتصاد ايران به آسيب‌‏پذيری در برابر هرگونه واردات از خارج حركت مي‌‏كند. اقتصاد ايران به نوبت در حال از دست دادن سپرهای دفاعی در برابر هرگونه فشار خارجی و بين المللی است. طی يك ماه اخير، حدود 20 دلار قيمت جهانی نفت خام كاهش يافته است و در حال حاضر وضع اقتصادی ايران و واردات به گونه‌‏ای شده كه در صورت رسيدن هر بشكه نفت خام به زير 50 دلار، ايران دچار كسری بودجه ارزی خواهد شد. در اين صورت بايد منتظر فروپاشی نظام اقتصادی ايران باشيم. دراين  حالت ، تمام فشارهای مصنوعی فعلی برای كنترل تورم يك شبه تبديل به عكس خود خواهد شد و تورم‌‏ به رقم بالای 40 درصد خواهد رسيد.
 واردات كشور در سال جاری حداقل به مرز 55 تا 60 ميليارد دلار خواهد رسيد در حاليكه سال گذشته 50 ميليارد دلار واردات داشتيم.

در حالی كه تمام كشورهای نفتی به سرعت در حال بازسازی و افزايش ذخائر ارزی خود هستند، چنين ذخائری در ايران وجود ندارد.

دولت بايد صداقت داشته و به مردم راستش را بگويد كه با صفر كردن تعرفه واردات ميوه و گوشت عملا با پول نفت به جنگ كشاورزان ايرانی به عنوان محروم‌‏ترين طبقات جامعه رفته است. بايد بين رفاه زودگذر و انفجار فردا  و يا سختی امروز و آسايش فردا يكی را انتخاب كنيم ، به نظر مي‌‏رسد دولت نهم به هيچ وجه توجهی به فردای كشور ندارد.