ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه ميردامادی، دبيركل جديد جبهه مشاركت
تفاهم بجای تقابل
چرا مردم نبايد بدانند
سياست اتمی كشور تغيير كرده؟

 
 
 
 
 

محسن ميردامادی دبيركل جبهه مشاركت نخستين نشست خبری خويش را پس از رسيدن به دبيركلی جبهه مشاركت برگزار كرد. وی در اين نشست با اشاره به سياست خارجی دولت احمدی نژاد گفت: آمريكا نمي‌خواهد مساله‌ی هسته‌يی ما با تفاهم حل شود و همه‌ی تلاشش اين است كه بحران هسته‌يی به نقطه برخورد با ايران برسد. آمريكا سعی مي‌كند مانع حل مشكل هسته‌يی ما شود برخلاف كشورهايی مثل روسيه و چين كه مايلند مشكل ما با تفاهم حل شود. اتحاديه اروپا نيز اگر چشم‌انداز مثبتی پيدا شود، به سمت راه حل تفاهمی تمايل دارد. ما بايد جهت‌گيري‌هاي‌مان به نحوی باشد كه به نقطه‌ی تقابلی كه آمريكا مي‌خواهد نرسيم. هيات حاكمه فعلی آمريكا مي‌خواهد در زمان رياست جمهوری بوش مساله‌ی هسته‌يی ما به تقابل منجر شود. لذا ما بايد تلاش‌مان در اين راستا باشد كه به آن نقطه نرسيم كه كار به تقابل و برخورد نيانجامد.

ميردامادی كه در زمان آيت الله خمينی سخنگوی دانشجويان خط امام، سپس برای دورانی استاندار خوزستان و در مجلس ششم رئيس كميسيون امنيت و سياست خارجی بود، در ادامه اين مصاحب گفت:

در هفته‌های اخير در محافل بين‌المللی مطرح شده ايران پذيرفته غني‌سازی به حالت تعليق درآورد، به شرطی كه اين مطلب مخفی باقی بماند كه اگر اين قضيه صحت داشته باشد جای تاسف بسيار است كه مطلبی به خارجي‌ها گفته مي‌شود و تلويحا مطرح مي‌شود كه به اطلاع مردم ايران نرسد.

اگر مجموعه مطالبی كه در رابطه با سياست‌های اخير ايران گفته شده صحت داشته باشد، كه ايران بنا را به تفاهم گذاشته، ما اين قضيه را در مجموع مثبت ارزيابی مي‌كنيم و البته اين سياست بازگشت به سياست‌های دولت گذشته قلمداد مي‌شود. دولت فعلی بعد از هزينه‌های بسيار به اين نتيجه رسيده كه بايد با تفاهم كارها را پيش ببرد و اين يعنی سياست دولت قبل كه مي‌شد آن را زودتر و با هزينه كمتر انجام داد.

 

شرايط كشور به نحوی است كه نه تنها ما بلكه بسياری از نيروهايی كه در گذشته برای شركت در انتخابات ترديد داشتند به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد در انتخابات شركت فعال داشت. اگر انتخاباتی آزاد، با حضور گسترده‌ی مردم برگزار شود، خود به خود بسياری تهديدها و فشارهای خارجی كم مي‌شود و معمولا هم قدرت‌های خارجی زمانی مي‌توانند به كشور فشار آورند كه احساس كنند مجموعه‌ی حاكم در يك كشور فاقد پايگاه كافی مردمی است.

ميردامادی ابراز نگرانی از لايحه‌ی پيشنهادی نظام جامع انتخابات افزود: اگر اين لايحه تصويب شود، انتخابات مانند گذشته نخواهد بود و تنها ظاهری از انتخابات باقی خواهد ماند.

جناح راست يا محافظه‌كار در هر مقطعی كه به قدرت مي‌رسد، سعی مي‌كند كاری كند كه پس از آن رقبای آن‌ها نتوانند وارد رقابت انتخاباتی شوند، مثلا در مجلس چهارم به نظارت استصوابی شكل قانونی دادند كه ردصلاحيت كانديداهای رقيب راحت‌تر انجام شود. آن‌چه در مجلس فعلی اتفاق مي‌افتد اين است كه قصد دارد انتخابات را به نحوی محدود كند كه رقبا امكان حضور پيدا نكنند.

دبيركل جبهه‌ی مشاركت وارد كردن نيروهای مسلح در انتخابات را از طريق استعلام از بسيج در مورد نامزدها، به عنوان يكی ديگر از نقاط منفی اين لايحه عنوان كرد و افزود: پيش از اين مراجع استعلام مراجع غير نظامی و ملزم به بی طرفی بودند اما بر طبق اين قانون استعلام به بسيج نيز تسری داده شده و عملا انتخابات را از مسير صحيح و سالم خود خارج مي‌كند.

 

 فضای بسته‌ای كه ايجاد شده و برخورد با رسانه‌هايی هم‌چون روزنامه‌ی شرق زنگ خطر جدی برای انتخابات است. سانسوری كه مجموعه‌ی شرايط و دولت بر رسانه‌ها تحميل كرده‌اند، از عوامل منفی تاثيرگذار بر انتخابات هستند. ما به عنوان يكی از احزاب اصلی كشور برای اولين بار در انتخابات فاقد روزنامه هستيم.

اگر بخواهيم خط قرمزی برای انتخابات شوراها تعيين كنيم، آن حضور كانديداهای ماست. در اين انتخابات استراتژی ائتلاف بين نيروهای اصلاح‌طلب را در پيش گرفته‌ و همواره سعی داشته‌ايم ائتلافی فعال و موثر داشته باشيم.

نگاه به مجموعه‌ی اصلاحات تقويت آقای خاتمی و تضعيف آقای كروبی نيست؛ چراكه معتقديم هر كدام از آن‌ها تقويت شوند، تقويت اصلاحات است، در بحث ائتلاف نيز اگر حزب اعتماد ملی در ائتلاف شركت كند مطلوب است، اما اگر شركت نكند نيز ائتلاف‌شكن نخواهد بود.

 

معتقديم هرچه خاتمی محوريت بيشتری در مجموعه‌ی اصلاحات بپذيرد اين كمك به اصلاحات وجهت گيری صحيح و پيشرفت آن به شمار خواهد آمد.

هر گروهی كه در عرصه‌ی سياسی فعاليت مي‌كند امكان خطا و اشتباه دارد و هرچه حزبی فعاليت بيشتری داشته باشدف احتمال اشتباهش بيشتر است و اگر گروه يا شخصيتی سياسی فكر كند هيچ اشتباهی نداشته و فقط ديگران اشتباه كرده‌اند همين بزرگترين اشتباه اوست و جبهه مشاركت نيز از اين امر مستثنی نيست.

ميردامادی با اشاره به حمله ‌هايی كه اخيرا به سيدمحمد خاتمی از سوی برخی افراد وارد شده است، گفت: اصل موضوع اين است كه طرف مقابل احساس مي‌كند خاتمی همچنان شخصيتی مقبول و محبوب هم در سطح داخل وهم در مرحله بين‌المللی است. اين نوع هجمه‌ها ثابت مي‌كند اصلاح‌طلبان هنوز در جامعه پايگاه دارند؛ چراكه اگر چنين نبود اين اقدامات از سوی آن‌ها صورت نمي‌گرفت.

درمورد برنامه های اقتصادی دولت نيز ميردامادی گفت:

دولت جديد از ابتدا كه روی كار آمد برنامه‌ی اقتصادی مشخصی را ارائه نكرد تا بتوان بررسی كرد كه تا چد به گفته‌هايش عمل كرده است، بيشتر وعده‌ها و شعارهايی بود كه به آن عمل نشد. مهمترين مطلبی كه در انتخابات به رييس جمهور جديد منتسب شد، اين بود كه ايشان مي‌خواهد درآمد نفت را بر سر سفره مردم بياورند و اگر امروز از مردم سوال شود كه آيا چنين نتيجه‌ای را ديده‌اند يا نه؟ جوابشان منفی است.

درمورد دانشگاه های نيز دبيركل جديد مشاركت گفت:

سياست‌هايی كه دولت درباره‌ی دانشگاه‌ها دنبال كرده از مواردی است كه بيشترين نگرانی را ايجاد مي‌كند. اين برخورد با اساتيد كه در گذشته سابقه نداشته است شامل نوعی پاكسازی در هيات‌های علمی دانشگاهها است

ميردامادی درباره‌ی برخورد با تشكل‌های سياسی دانشجويان، گفت: اين برخوردها نيز به نحوی است كه هيچ‌گاه سابقه نداشته مانند عدم ثبت‌نام دانشجويانی كه فعاليت سياسی داشته‌اند. گرچه گفته مي‌شود دولت در آن نقشی نداشته اما بسيار سخت مي‌توان پذيرفت كه اقدامی هماهنگ در دانشگاه‌های مختلف اتفاق بيافتد و مرجعی بالاتر از دانشگاه آن را برنامه‌ريزی نكرده باشد عملا سياست دولت اين چنين شده كه تنها تشكل‌هايی اجازه‌ی فعاليت دارند كه مدح دولت را مي‌كنند.