ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

موسوی خوئينی
دستبند و پابند
نشانه های رافت اسلامی!

 
 
 
 
 

زهره اسلاميان، همسر موسوی خوئينی دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت، به همراه اعضای كميته تلاش برای آزادی موسوی خوئينی با مهدی كروبی رئيس مجلس ششم ديدار كرد. او دراين ديدار فاش كرد: وضع روحی و جسمی مهندس موسوی به هيچ وجه مناسب نيست. موضوعی كه مرا بسيار ناراحت كرد اين بود كه وی را با دستبند و پابند كشيده‌‏اند و اين موضوع باعث شده كه سرش به ديوار بخورد كه هنوز جای زخم روی سرش بود.

موسوی دليل اين فشارها را راضی كردن وی به نوشتن تقاضای عفو ذكر كرده است.

كروبی گفت: بهتر است امروز هم برای آزادی موسوی خوئينی از تندروی جلوگيری شود زيرا هدف اصلی آزادی وی است و اين با تندروی مغاير است.هر كاری كه از دستم برآيد، انجام مي‌‏دهم و هر جا هم كه رفتم و با هر كسی ديدار داشتم، گفته‌‏ام كه اين كارها به مصلحت نيست.

محمد بسته‌‏نگار ای رهبران ملی مذهبی نيز كه دراين ديدار حضور داشت گفت: بايد به اين روش‌‏ها پايان داده شود. آن زمان هم كه ما زندان بوديم، پس از چند روز تنها تقاضای بازجوها از ما اين بود كه نامه عفوی به مقامات عاليه بنويسيم.

كروبی در پاسخ گفت: من بارها با مقامات در اين باره صحبت كرده‌‏ام و گفته‌‏ام كه اين كارها هيچ ارزشی ندارد و اگر كسی هم در آن شرايط چيزی بگويد، فاقد ارزش و اعتبار است. البته من تا به حال نديده‌‏ام كه برای نوشتن چنين تقاضايی پابند و دستبند به كسی بزنند، بلكه بازجوها تلاش مي‌‏كنند از طريق گفت‌‏وگو فرد را به اين كار وادارند.

بايد تلاش كنيم دو هدف را تحقق بخشيم؛ يكی اينكه وكيل موسوی بتواند از نزديك وی را ببيند و ديگر اينكه وی به مرخصی بيايد يا آزاد شود.

نهضت آزادی، نيروهای ملی مذهبی، سازمان ادوار تحكيم وحدت, دفتر تحكيم وحدت, كانون مدافعان حقوق بشر, كميته دفاع از زندانيان سياسي, ائتلاف نيروهای چپ، وكلا و خانواده موسوی خوئينی از تشكل‌‏های حاضر در كميته تلاش برای آزادی موسوی خوئينی هستند.