ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عضو رهبری جامعه روحانيت مبارز
رهبر فاقد صلاحيت را
خبرگان بايد عزل كند
 
 
 
 

 

حجت الاسلام سيدرضا اكرمی عضو رهبری جامعه روحانيت مبارز با خبرگزاری های داخلی مصاحبه كرده و برای نخستين بار مسائلی را درارتباط با مجلس خبرگان رهبری عنوان كرد كه سمت گيری آينده اين مجلس را مشخص می كند. اين سمت گيری براساس اظهارات اكرمی نظارت و كنترل رهبر است. رضا اكرمی دراين مصاحبه روی عزل رهبر نيز تاكيد كرد و اين درست خلاف اظهار نظری است كه همزمان با رضا اكرمی، مصباح يزدی كرده و رهبر را برگزيده خدا اعلام داشت. نظرات جديد مصباح يزدی را هم در همين شماره پيك نت می خوانيد، اما ابتدا مصاحبه سيد رضا اكرمی را بخوانيد:

اكرمی گفت:

تا جايی كه من مي‌‏دانم مجلس خبرگان وظيفه نظارت بر رهبر را انجام مي‌‏دهد و تذكراتی به مقام معظم رهبری داشته است و ايشان هم پذيرفته‌‏اند.

حتی در زمان امام خميني(ره) اين تذكرات وجود داشت زيرا اساسا حضرت امام از تذكرات و انتقادات استقبال مي‌‏كردند. در خبرگان كميسيونی وجود دارد كه در طول سال، عملكرد رهبری را مورد نقد و بررسی قرار مي‌‏دهد كه آيا رهبر از نظر سلامت در فكر، جسم، انديشه و عمل موجه است يا خير و آيا نقطه ضعفی در كار او وجود دارد؟
نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان صورت مي‌‏گيرد و آنها طبق قانون عمل مي‌‏كنند و تمامی موارد لازم برای رهبری را مدام مورد بررسی قرار مي‌‏دهند زيرا اين اصلی است كه در قانون اساسی ما موجود است. قانون ما فردشناس نيست حتی اگر رهبری شرايط لازم را از دست بدهد، خبرگان موظفند رهبر را عزل كنند. اعضای خبرگان تمامی اين اقدامات و وظايف را انجام مي‌‏دهند اما به دليل عدم اطلاع‌‏رسانی، مردم يا برخی گروه‌‏های سياسی گمان مي‌‏كنند از جانب خبرگان هيچ نظارتی بر كار رهبری صورت نمي‌‏گيرد.
البته اگر خبرگان بيش از اين فعال باشند، مي‌‏توانند در كليه امور كشور نقش داشته باشند، از جمله كار رهبری.

رضا اكرمی سپس در انتقاد غير مستقيم از دولت گفت:

بايد پذيرفت مساله گراني‌‏ها بسيار جدی است. مدام مي‌‏گويند تورم را كاهش داده‌‏اند ولی بايد پرسيد چه چيز ارزان شده است؟ مسكن گران‌‏تر شده، اجاره‌‏ها بالاتر رفته، قيمت مواد غذايی و لبنی افزايش يافته است پس تورم در مورد چه اجناسی كاهش يافته است؟