جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تقويت ناوگان جنگنده هوائی تركيه
30 اف. 16 جديد
به 218 اف. 16 قديم اضافه می شود
 
 
 
 

 

خبرگزاری آناتولی گزارش داد وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) كنگره اين كشور را از موضوع فروش ۳۰فروند جنگنده "اف-١٦" از نوع "بلاك۵۰" به تركيه مطلع كرد.

 بنا به اطلاعيه اداره امنيت دفاعی پنتاگون (دی.اس.سی.آ.) هزينه خريد اين هواپيماها برای تركيه با تجهيزات پيشنهاد شده اين جنگنده ها حدود ۹/۲ ميليارد دلار خواهد بود.

به ادعای آناتولی، جنگنده بمب افكن‌های اف-١٦ كه شركت "لاكهيد مارتين" آمريكا توليد مي‌كند، در رديف پيشرفته‌ترين جنگنده‌های جهان قرار دارند.

بر اساس قوانين و مقررات آمريكا، در صورتی كه كنگره آمريكا ظرف ۱۵روز اعتراضی به پيشنهاد پنتاگون نداشته باشد، فروش جنگنده‌ها به تركيه منع قانونی نخواهد داشت.

قرار است، همراه با اين هواپيماها، 42 دستگاه موتور هواپيمای جنرال الكتريك، سيستم‌های تشخيص دوست و دشمن، رادارهای ،AN/APG - 68(V)9سيستم -های دفاعی AN/ALQ - 178و ساير سيستمهای الكترونيكی دفاعی قابل نصب در اين جنگنده‌ها، تحويل نيروی هوايی تركيه شود.
جنگنده‌های اف - ۱۶، علاوه بر افزايش توان نظامی ارتش تركيه در اجرای طرحهای مشترك آمريكا و تركيه در خدمت اهداف سياست خارجی و امنيت ملی آمريكا نيز قرار دارد.

آمريكا همچنين در چارچوب يك طرح جامع ۹/۳ ميليارد دلاری، در صدد كمك به تركيه برای به روز ‌سازی ۲۱۸فروند جنگنده بمب‌افكن‌های اف - ۱۶نيروی هوايی اين كشور است.
موشكهای "هارپوون، آمرام"، تجهيزات الكترونيكی ديد شبانه، موشكهای "سايدوينر" و موشكهای نوع "هارم" كه قابليت رديابی دائمی بالا را دارند، در طرح به روز سازی نيروی هوائی تركيه  قرار دارد.