ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نگاهی به سرمقاله های روزنامه كارگزاران
رفسنجانی، خود را آماده
رهبری ائتلاف ضد جنگ می كند
 
 
 
 

 

حزب  كارگزاران و بالطبع هاشمی رفسنجانی امروز مواضع انتخاباتی خود را به طور شفاف  طی دو مقاله "راه ميانه" و "ضامن مردمسالاری» در روزنامه كارگزاران يكشنبه اعلام كرد. در مقاله اول نويسنده پس از مقدمات بسيار  نوشت:

"بدين سان در ميان دو جناح سنتی چپ و راست كه پس از تند باد تحولات دهه هفتاد به دو جبهه اصلاح طلب و اصولگرا تبديل شدند، حزبی جايابی كرده كه عضو جبهه اصلاحات است اما پيش از همه اعتماد اصولگرايان را جلب كرده است و به محافظه كاری متهم ميشود اما در نقد وضع موجود تحول خواهی چند قدم جلوتر از ديگر اصلاح طلبان است، هرچند در روشهای سياست ورزی قاعده ميانه روی را رعايت می كند و در دام انقلابيگری و ساختار شكنی نمی افتد.

 اعضای حزب كارگزاران سازندگی در انتخابات گذشته  از اصلاح طلبان كه خود به دو گروه تقسيم شده بودند، راهشان را جدا كردند و با حمايت از هاشمی رفسنجانی در كنار بخش هائی از طيفهای معتدل ميان دو جناح قرار گرفتند كه از تندروی های بخش های ديگر اين جريان گلايه داشتند، اما پس از ناكامی در انتخابات، اكنون كارگزاران نيز در صف ديگر گروههای اصلاح طلب اما دارای وجه معتدل قرار گرفته تا با تاكيد بر ضرورت ائتلاف و همنشينی گروههای سياسی نزديكتر به هم صف ائتلاف های اين جناح را محكمتر از قبل سازد. تجربه ای كه در هر دو عرصه انتخابات خبرگان و شوراها برآمده از يك ناكامی است".

در مقاله دوم نويسنده ضامن مردمسالاری را انتخابات و مهم تر از آن آزادی انتخابات و از همه واجب تر سلامت آن دانسته. (هاشمی در مذاكراتش با غروی عضو سخنگوی جامعه مدرسين حوزه علميه قم شرايطی را برای شركت در انتخابات  عنوان كرده بود)

به اين ترتيب برخلاف سال 78 اين بار رفسنجانی صف خود را آشكارا از جناح راست جدا كرده تا به اين ترتيب در صورت هرگونه حمايت جناح راست از رفسنجانی امتياز آن يه جيب همه اصلاح طلبان ريخته شده و جبهه اصلاحات برای اولين بار در نقش ليدر ائتلاف بزرگ ضد جنگ قرار گيرد. ضمن آنكه با برشمردن شفاف شرايط شركتش در انتخابات عملا از هم اكنون خود را برای مبارزه با تماميت خواهی رهبر و شورای نگهبان با اتكا به حمابت همه اصلاح طلبان به ويژه كروبی و خاتمی آماده می كند.