ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه سردار محسن رشيد
منتظر شكسته شدن سكوت
ميرحسين موسوی هستيم
 
 
 
 

 

سردار محسن رشيد، معاون تحقيقات بنياد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در يك مصاحبه مطبوعاتی، نظراتی متفاوت با نظرات سرداران جنگ طلب ديگر سپاه مطرح كرده و در مصاحبه كوتاهی پيرامون نامه آيت الله خمينی برای خاتمه جنگ با عراق گفت:

 

اصرار وجود دارد كه نشان داده شود وضعيت كنونی ما در عرصه‌ی بين الملل بحرانی است، اما به نظر من چنين نيست. ما الان تنها يك نزاع ديپلماتيك داريم و اين بحران محسوب نمی شود. يعنی وارد وضعيت با ثبات در عرصه‌ی بين الملل شده‌ايم و در اين عرصه شفاف سازی مسايل جنگ قابل توجه است.

برخی مسايل مربوط به جنگ پيش از اين مطرح نمی شد، چون پتانسيل دفاعی كشورمان را به چالش می كشيد و اين بحران ساز بود، اما امروز اين چالش وجود ندارد. به علاوه اين كه می تواند منشاء يك حركت اصلاحی هم باشد.

ما در جنگ توانستيم قدرت خود را به رخ نظام بين الملل بكشيم و اين عامل بازدارنده ای برای جلوگيری از تعرض به ايران شده است. ازسويی در دوره‌ی جنگ ما نوع جديدی از مديريت بحران را تجربه كرده ايم كه بسيار مفيد و سودمند است.

ربرخی معتقدند كه ممكن است شفاف سازی برخی مسايل جنگ در انتخابات خبرگان تاثير منفی بگذارد، كه به نظر من اين چنين نخواهد بود.

مباحثی كه امروز مطرح می شود در سطح نخبگان سه انديشه در حوزه جنگ است. يك سر شاخه‌ی انديشه آقای هاشمی رفسنجانی است كه با اقدام اخير اين انديشه ابراز شده است. سر شاخه‌ی ديگر انديشه آقای محسن رضايی است كه آن هم جسته و گريخته ابراز شده است، اما سرشاخه‌ی سوم مهندس مير حسين موسوی است كه تاكنون سكوت كرده است.

ما در سال های آخر دولت آقای هاشمی ديداری خصوصی با مهندس موسوی داشتيم كه در آنجا ضمن تاكيد برادامه سكوت تنها به ذكر چند نكته جنگ، آن هم به صورت خصوصی پرداخت كه شايد روزی صلاح بدانند و آن را بيان كنند.