جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بزودی در خليج فارس برگزار می شود
مانور جنگی كويت، بحرين و امريكا
عليه دست يابی ايران به سلاح اتمی

 
 
 
 

 

كويت و بحرين در مانور نظامی – دريائی امريكا كه بزودی در آب های خليج فارس انجام می شود شركت می كنند. اين مانور تا قبل از پايان ماه اكتبر( ماه جاري) انجام خواهد شد و علاوه بر كويت و بحرين، احتمال می رود برخی كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس نيز در آن حضور يابند. اين مانور "جلوگيری از دست يابی ايران به سلاح اتمی و موشك های بالستيك" نام دارد.

امريكا، حضور شورای همكاری خليج‌‏فارس در چنين مانوری را دستآوردی بزرگ در جهت درك خطر ايران مجهز به سلاح اتمی ارزيابی كرد. قرار است امارات‌‏متحده‌‏عربی نيز بعنوان ناظر در اين مانور دريايی شركت ‌‏كند.