ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عزت الله سحابی:
برای انتخابات خبرگان
ملی مذهبی ها هنوز تصميم نگرفته اند
آيت الله خمينی
دو مرحله رهبری پيش و پس از انقلاب
 
 
 
 

 

ميزان نيوز نظرات مهندس عزت الله سحابی سخنگوی شورای نيروهای ملی مذهبی ايران را در باره انتخابات خبرگان منتشر كرد. درابتدا مهندس سحابی توضيحاتی پيرامون بخش های منتشر نشده ای از نظرات ايشان در روزنامه شرق و انتشار گزينشی گفتگوئی كه با موسسه نشر آثار آيت الله خمينی داشته و... كرد كه اين بخش ها را برای سردرگم نشدن خواننده در ميان سر و سرگذشت انتشار نظرات حذف كرديم و آنچه رامربوط به جريانات روز بود انتخاب. البته بخشی هم دراين مصاحبه مربوط به مناظره سحابی با بهزاد نبودی و حوادث ابتدای انقلاب در كردستان بود كه آن را نيز می توانيد در سايت ميزان نيوز دنبال كنيد. اين حذف توسط ما نيز با همان هدف بالا، يعنی پرداختن مستقيم به مسائل روز صورت گرفت. بخش مربوط به آيت الله خمينی را نيز به اين دليل آورديم كه به نوعی به انتخابات مجلس خبرگان مربوط است. سحابی گفت:

 امام در مورد رهبری انقلاب بسيار خوب عمل كرد و زمانی كه در سال 1355 جنبش مسلحانه و ساير گروههای سياسی به بن‌بست رسيده بودند موفق شد كه با توده‌ای كردن مبارزه، انقلاب را به پيروزی برساند اما من در آن مصاحبه نسبت به وی انتقادی هم داشتم از جمله اينكه عليرغم ادعای پيروان ايشان در مورد تداوم راه انبياء من معتقدم كه شيوه ايشان ادامه راه انبياء نبود زيرا همه  انبياء مناسبات طبقاتی زمان خود را دگرگون كردند و در بسياری از موارد طبقه سازی كردند ولی هيچ يك از طبقات موجود در جامعه خود را برنگزيدند و بر آن متكی نبودند  اما آقای خمينی طبقه روحانيت را بر جامعه حاكم كردند، روحانيت از مدتها قبل از انقلاب در جامعه حضور داشت و كاملاً آغشته به مناسبات اجتماعی  قبل از انقلاب بود حتی بسياری از آنها خود آقای خمينی را هم قبول نداشتند و فقط به دليل جو جامعه سكوت می‌كردند اما در باطن موافق انقلاب هم نبودند اما پس از پيروزی انقلاب در زمره طبقه حاكم قرار گرفتند زيرا از طبقه روحانی بودند .

 

انتخابات خبرگان 

ما هنوز در جمع نيروهای ملی – مذهبی تصميمی در اين مورد نگرفته‌ايم تا جايی كه من خبر دارم نهضت هم هنوز تصميمی در اين مورد نگرفته است. اما نظر شخصی من اينست كه انتخابات خبرگان با سايرانتخابات، مثل مجلس يا رياست جمهوری متفاوت است. خبرگان به طورمستقيم مرتبط با اصل ولايت فقيه است و ما به لحاظ اعتقادی ولايت فقيه را قبول نداريم.  البته چون در قانون اساسی آمده است به اين اصل در كنار ساير اصول قانون اساسی التزام داريم ، اصل 110 و اختيارات رهبری در كنار اصول ديگر قانون اساسی كه در مورد حقوق ملت است قرار می‌گيرد و همانگونه كه مردم اختيارات رهبر را می‌پذيرند رهبر و نظام هم بايد حقوق ملت را به رسميت بشناسند اما در هرحال انتخابات خبرگان با ساير انتخابات متفاوت است و مربوط به اصول دمكراتيك قانون اساسی نيست. به اين دليل من موافق شركت در انتخابات خبرگان نيستم اما موضع جمع بعد از نظرخواهی از دوستان ما در تهران و شهرستانها با نظر اكثريت اعضاء مشخص می‌شود.