ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ديدارهنرمندان با رئيس جمهور!
هنرمندان اصلی نيآمدند
و صندلی ها خالی ماند
حضور حسين شريعتمداری در جمع هنرمندانه
آخرين خبر:
تيراژ كيهان از 250 هزار
به 30 هزار رسيده است
 
 
 

 

 

اين عكس مربوط به ديداری است كه قرار بود هنرمندان با رئيس جمهور داشته باشند. صندلی های خالی نشان می دهد كه خيلی ها نيآمدند والبته خيلی ها هم دعوت نشده بودند! در جمع هنرمندان حسين شريعتمداری كيهان هم بود كه هنرش را محمد نوری زاد در همين ديدار بيان كرد. آنها كه دراين ديدار حاضر شده بودند اغلب از تحقير خود و يا بی اعتنائی حكومتی به موسيقی و يا مشكلات وام بانكی سخن گفتند. محمدنوری زاد نيز كه بعنوان كارگران سينمائی در جمع حاضر بود، طی سخنانی عمدتا گير داد به سردار صفارهرندی وزير ارشاد كه با هم از دوستان قديمی دوران حضور در سپاه پاسداران اند. در سخنرانی محمد نوری زاد، يگانه هنری كه بروز كرد، چند افشاگری بود كه بدون ارتباط  مستقيم و قديمی با شريعتمداری و صفارهرندی امكان نداشت. از جمله گفت:

آقای صفارهرندی به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی بسيار بسيار ضعيف عمل كردند. معتقدم كه اگر ايشان در حال حاضر بخواهند فرمانده سپاهی باشند، اولين كسی كه داوطلب خواهد شد كه در سپاه ايشان مشغول به فعاليت شود، من خواهم بود. ولی معتقدم كه عملكرد ايشان در وزارت فرهنگ و ارشاد بسيار ضعيف بوده است. ايشان در كيهان نيز نشان دادند كه فرد ناموفقی هستند؛ به نحوی كه تيتراژ روزنامه‌ كيهان از 250 هزار به 30 هزار تنزل پيدا كرد.

(در اين هنگام حسين شريعتمداری مديرمسوول كيهان به نوری‌زاد گفت: در حال حاضر تيتراژ روزنامه‌ی كيهان 30 هزار تا نيست.)

بسياری از صندلی‌ها در اين جلسه خالی است؟ چرا نبايد جمع كثيری از هنرمندان در اين جلسه حضور داشته باشند؟ در اين جلسه ايرج راد به عنوان نماينده‌ تئاتر ايران گفت: بودجه‌ تئاتر محدود است.

استاد سرير  بعنوان نماينده موسيقی ايران گفت: مسوولان فرهنگی ما برای اين‌كه در برابر هجمه‌های جامعه جهانی بايستند، در ارتباط با موسيقی سياست‌های اشتباهی را اتخاذ كرده‌اند و يك نوع مقابله به وجود آمد!

هم‌چنين خانم تجار داستان‌نويس به نمايندگی از نويسندگان از رييس‌جمهور خواست كه وقتی را برای ملاقات خصوصی در اختيارش بگذارد.