جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 

وزيرخارجه روسيه فاش ساخت
طرح امريكا و احتمالا اروپا
تغيير رژيم ايران، به كمك
شورای امنيت سازمان ملل
 
 
 
 

 

مصاحبه وزير خارجه روسيه همزمان شد با ورود وزير خارجه امريكا به مسكو. وی دراين مصاحبه گفت: روسيه نمی‌تواند از تلاش برای استفاده از شورای امنيت جهت تنبيه ايران يا سوءاستفاده از برنامه‌ هسته‌ ای ايران به منظور ايجاد تغيير رژيم در تهران حمايت كنيم.

 

درآستانه تشكيل اجلاس شورای امنيت سازمان ملل كه گمان قوی می رود در آن قطعنامه مرحله اول تحريم اقتصادی ايران تصويب شود، وزير خارجه روسيه در همين ارتباط يك مصاحبه خبری كرد. اين مصاحبه با خبرگزاری فعال كويت انجام شد كه كوچكترين اخبار مربوط به فعاليت های اتمی ايران را پوشش منطقه ای می دهد.

سرگی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، در مصاحبه‌ خود كه همزمان شد با ورود "رايس" وزير خارجه امريكا به مسكو، برای نخستين بار فاش ساخت كه امريكا و احتمالا متحدان اروپائی آن در تلاش اند تا از طريق شورای امنيت سازمان ملل حاكميت را در ايران تغيير بدهند!

لاوروف در اين مصاحبه گفت:« روسيه با هرگونه تلاش برای استفاده از شورای امنيت جهت ايجاد تغيير در حكومت ايران مخالف است. ما نمی‌توانيم از اين اقدام حمايت كنيم و بطور فعالانه با هرگونه تلاشی برای استفاده از شورای امنيت جهت تنبيه ايران يا سوءاستفاده از برنامه‌ هسته‌يی ايران به منظور ايجاد تغيير رژيم در تهران مخالفت خواهيم كرد. روسيه به گسترش سلاح هسته‌ به عنوان يك مشكل جهانی می نگرد و آن را كاملا جدی می داند و از ايران نيز خواسته است تا به جامعه بين‌المللی اطمينان بدهد بدنبال برنامه نظامی در فعاليت های اتمی اش نيست.  روسيه معتقد است كه ايران بايد در نهايت  به پيشنهادهای سازنده ای كه ارائه شده پاسخ مثبت بدهد و بطور كامل با آژانس انرژی هسته‌ ای همكاری كند تا همه‌ی سؤالهای مهم درباره برنامه‌ هسته‌يی‌اش برطرف شود. ما همچنين از ايران خواسته ايم تا هرچه زودتر به پرسش های اتمی مطرح شده پاسخ بدهد. اما تشخيص اينكه برنامه هسته ای ايران نظامی است يا نه؟ برعهده بازرسان آژانس انرژی اتمی است. »