پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


شب موسيقی درتالار رودكی (وحدت)
"قفل زندان"
با صدای شهرام ناظری
و اجرای گروه "كابوكی"

"شب موسيقی” هفته گذشته در تالار "رودكی”( كه هنوز معلوم نيست رودكی چه هيزم تری به اسلام فروخته كه اسمش را از روی اين تالار برداشته و آن را "تالار وحدت" می نامند) به مناسبت هفتمين سالگرد جشن خانه موسيقی برگزار شد.

اين شب برای بزرگذاشت فرهاد فخرالدينی، حسين عليزاده، كيخسرو پورناظری و شهرام ناظری  برپا شد و با پخش "نماهنگ" ياد تجويدی و منوجهر همايون پور، نم اشك بر چهره بسياری در سالن نشست.

 

فيلم های كوتاهی از نوازندگی و اجرای كيخسرو پورناظری و شهرام ناظری پخش شد و سپس با دعوت از محمدرضا شجريان و محمد سرير، كيخسرو پورناظری و شهرام ناظری دعوت شد تا به روی صحنه بروند.

"شهرام ناظری” همراه با گروه "كابوكی”  از حافظ خواند:

"در نظربازی ما بيخبران حيرانند"

و درادامه تصنيف قفل زندان را كه اخيرا در كنسرت ورزشگاه انقلاب اجرا كرده بود خواند.

 

بخش دوم  مراسم پس از پخش تصاويری از فعاليت های هنری فخرالدينی و عليزاده ، "فرهاد فخرالدينی” رهبراركستر ملی و "حسين عليزاده " با حضور بر روی سن جوايز خود را دريافت كردند.

اجرای اردشيركامكار و شروين مهاجر با كمانچه و كامبيز گنجه ای با تنبك كه در شور و دشتی اجرا شد، به اين شب شور و حال ديگری داد.

اختتاميه اين مراسم اجرای پنج قطعه از ساخته های تجويدی و فخرالدينی توسط اركستر موسيقی ملی به رهبری "فرهاد فخرالدينی " و خوانندگی "سالار عقيلی” بود كه حاضران به گرمی از آن استقبال كردند.