پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


پشت ديوارهای جديد ممنوعه
صدای دولت آبادی
همراه با تار لطفی

 

درحاليكه بسياری از آثار محمود دولت آبادی به زبان های آلمانی، فرانسوی، انگليسی و حتی سوئدی و هلندی در سالهای اخير ترجمه و در اروپا انتشار يافته، در دولت احمدی نژاد هنوز وزارت كشور اجازه انتشار كاست رمان "كليدر" او را پس از دو سال انتظار صادر نكرده است. اين كاست بازخوانی بخش‌هايی از رمان "كليدر" با صدای دولت آبادی است كه جا به جا محمدرضا لطفی نيز با تار خود فصل های كتاب را همراهی كرده است .

نخستين جلد "كليدر" در سال ‌1357 منتشر شد و سپس در سال 1364 دوره كامل ‌10 جلدی آن انتشار يافت.

دولت آبادی متولد 10 مردادماه سال 1319 در دولت‌آباد سبزوار است و تاكنون از بيان نظراتش در باره امور جاری كشور در دوره های مختلف پروا نداشته است، گرچه بارها اعلام كرده: يك نويسنده‌ام، متعلق به هيچ گروه خاص سياسی نيستم و می خواهم نويسنده بمانم. اما مگر نويسنده نمی‌تواند آرزوی آبادی كشورش را داشته باشد؟ و يا نمی تواند مثل يك شهروند بگويد: آقا! فلان جای كار خراب است؟