پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

10 فراز از آخرین

مصاحبه محمد خاتمی

باید از جنگ

به هر قیمت پرهیز کنیم

خبرگزاري "ايسنا" فرازهائی از مصاحبه خاتمی در جریان سفر به امریکا و حضور در خارج از کشور با تلویزیون جام جم را منتشر کرده است. این فرازها را از پیرایه هایش جدا کرده و در 10 نکته جمع کرده ایم که می خوانید:

1- شايد بدترين مشکل در ابتدای کارم، مشکل کمبود گندمي بود که در سال اول مسئوليتم پيش آمد. درآن مقطع وضعيت به شدت بحراني شده بود و نزديک به 48 ساعت هيچ گندمي در کشور نبود. بالاخره با تلاشهاي بي وقفه اين مشکل حل شد و من يادم مي آيد، چند روز به خاطر اين مسئله، نتوانستم بخوابم.

2- 18 تير نيز از بدترين خاطراتم در دوران رياست جمهوري هشت ساله ام است. اول آن که اصل مسئله و نحوه برخورد با دانشجويان بسيار اشتباه بود و پس از آن آشوبگراني به صحنه آمدند و مهمترين وظيفه دولت در آن روزها، چگونگي برخورد با آشوبگران بود.

3- زمانيكه درعسلويه به نتيجه رسيديم بهترين اتفاق دوران هشت ساله براي من بود.

4- سخنراني در جمع دانشجويان در آذر ماه سال83 نیز يکي از روزهاي خوب من بود که در جمع دانشجويان سخنراني داشتم. يک عده اي آن جا اعتراض کردند که البته اعتراض هايشان به جا نبود. اما آنان مي توانستند هر اعتراضي به رئيس دولت بکنند، بدون آن که نگران باشند که تحت تعقيب قرار مي گيرند. به فرمايش حضرت علي (ع) مبني بر اينكه "هيچ امتي تقدس پيدا نمي کند مگر اينکه انساني ضعيف بدون لکنت بتواند حرف بزند. اين يکي از آرمان هاي انقلاب ما بود. بسيار خوشحالم که اين اتفاق به گونه اي در دوران رياست جمهوري ام، افتاد.

5- نگرانم که فرصت هايمان از دست برود.

6- طبيعي است که کسي که در هر رده اي باشد، با يک سلسله مسائلي روبه رو است که بيانش در زمان وقوع ممکن است به امنيت ملي لطمه بزند و البته کاملاً طبيعي است. خيلي مسائل بوده که اينجانب و بسياري از وزيران بايد براي خودشان حفظ کنند. ولي خيلي رازها بوده که به خاطر محافظه کاري يا حفظ مصالح مملکت گفته نشده است.

7- از نظر من اولويت‌هاي دوره گذشته همچنان باقي است. یعنی حرکت به سوي "مردم سالاري ديني"، تلاش براي "جامعه ي مدني"، "ضرورت تنش زدايي" و "بررسي درست 20 هزار ميليارد يارانه به مردم.

8- در ديدارهايي که با آقاي احمدي نژاد داشتم به ايشان گفتم که چه "دموکراسي و آزادي" بخواهيم و چه "عدالت"، بايد در وراي همه ي شعارهايي که مي دهيم در زمينه ي ساختن و مستحکم کردن پايه هاي کشور تلاش کنيم و گرنه عدالت هم به توزيع فقر تبديل ميشود. بايد در رشته هايي که ايراني ها با ديگران فاصله ي چنداني ندارند مثل "اي تي ،اي سي تي"، "بيو تکنولوژي" و "هسته يي" بيشتر تلاش کنيم، همانطور که در دوره هاي گذشته به اين بخش ها توجه ويژه داشته ايم و به صورت متمرکز زير نظر رئيس جمهور بوده است. که ايشان هم از اين مساله استقبال کرد.

9- جمهوري اسلامي همواره در معرض تهديدها و توطئه ها است. بايد از تنش پرهيز کنيم. در مساله ي هسته يي هم بايد با تدبير جلو برويم اما از اصول کوتاه نياييم. بايد مذاکره کنيم و اگر هم آنها مي گويند که اعتماد نداريم، در جريان همين مذاکرات اعتماد دو طرف حاصل شود؛ بايد از جنگ پرهيز کنيم و خط قرمزمان هم منافع و مصالح ملي است.

10- چشم انداز 20 ساله مي تواند محور کار براي همه باشد. با درس گرفتن از گذشته بايد ياد بگيريم در عين وجود اختلاف نظر، تفاهم داشته باشيم.