ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

اعتصاب 500 کارگر
فاز سوم پالایشگاه آبادان

 
 
 
 

کارگران فاز سوم پالایشگاه آبادان، در اعتراض به دریافت نکردن حقوق خود دست از کار کشیدند. این اعتصاب در فاز سوم این پالایشگاه و از 25 اسفند، همزمان با اعلام تظاهرات یاد بود برای دو قربانی تظاهرات روز 25 بهمن درتهران آغاز شد. اعتصابیون از 6 ماه پیش حقوق دریافت نداشته اند. فاز سوم پالایشگاه آباد قرار بود از اول سال 88 راه اندازی شود و 20 در صد بنزین مصرفی داخل کشور را تولید کند و به ادعای علی خامنه ای در آخرین دیدار و سخنرانی اش در تهران، به کشورهای منطقه نیز بنزین صادرکند!

یکی از کارگران اعتصابی گفته است: بیش از 500 كارگر شركت ساختمانی نصب پالاشگاه آبادان، اكنون 6 ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند. در حالیکه حاضرشده اند با یك سوم دستمزد کارگران قدیمی کار کنند. مسئول پالاشگاه می گویند: این کارگران زیرنظر پیمانكار بخش خصوص کار می کنند و حقوق آنها به مسئولین پالایشگاه ارتباطی ندارد.

 
 

اشتراک گذاری: