ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

پادشاه عربستان
سرکیسه پول را شُل کرد
اما سر خمره استبداد را نه!

 
 
 
 

پادشاه سعودی، وحشت زده از آنچه در منطقه می گذرد، بخشنامه ای صادر کرد که در آن از افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه به 30 میلیارد ریال سعودی، افزایش سرمایه صندوق اسکان به 40 میلیارد ریال سعودی، بخشودگی بدهکاران به بانک قرض الحسنه از دو قسط تا دو سال و افزایش 15 در صدی حقوق کارمندان برای جبران تورم. ایجاد 1200 شغل برای پشتیبانی از برنامه نظارت، افزایش بودجه برنامه بورسیه، حمایت از فرزندان خانواده های فقیر در دانشگاه ها، عفو شمار زیادی از زندانیان بدهکار، افزایش پشتیبانی ها از باشگاه های ورزشی، اعطای 10 میلیون ریال سعودی برای هر مجموعه فنی، کمک مالی به افراد جویای کار به مدت یک سال و اختصاص 10 میلیون ریال سعودی به هر باشگاه ادبی مهمترین رئوس آن است.

پادشاه عربستان سعودی سر کیسه نفتی را کمی به مردم این کشور شُل کرد، اما درعین حال که از "پول" گذشت و بخشی از آن را به مردم وعده داد، از "قدرت" نگذشت و حاضر نشد چیزی از آن را به مردم برگرداند. او فضای اقتصادی و پولی را باز کرد، تا فضای سیاسی و استبدادی را باز نکند.

بزودی آشکار خواهد شد که مردم عربستان آزادی را با پول معاوضه خواهند کرد یا خیر؟

 
 

اشتراک گذاری: