ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

پامنبری فرمانده صدا و سیما در نماز جمعه
ذغال را بگذارید در دست چپ
و گچ را در دست راست آقا!
استراتژی امریکا در رویدادهای جاری خاورمیانه و شاخ افریقا:
"دوستان قدیم را باید برای انجام اصلاحات زیر فشار گذاشت و دشمنان قدیم را باید عوض کرد"

 
 
 
 

نماز جمعه تهران (دیروز) را آیت الله امامی کاشانی خواند. تنها عضو باقی مانده شورای نگهبان که در دیدار این شورا با خامنه ای – در هفته اول پس از کودتا- جرات کرد بگوید: "نسبت به صحت انتخابات قانع نیستم و نمی توانم بگویم تقلب نشده!" که البته بعدا زیر فشار قرارش دادند و گفتند تحت تاثیر هاشمی رفسنجانی این حرف را زده.

نه مانند احمد خاتمی اهل عربده کشی است و نه مانند احمد جنتی اهل فرمان اعدام صادر کردن از پشت میکرفن نماز جمعه. به امید عاقبت به خیر شدن در جمهوری اسلامی و عافیت در آن دنیا، خطبه هائی می خواند که نه سیخ بسوزد و نه کباب!

بنابر همین توضیحاتی که در بالا خواندید، برای آنکه بتوانند نماز جمعه را در صدا و سیما علیه دو تظاهرات 25 بهمن و اول اسفند در بوق کنند، فرمانده صدا و سیما، یعنی سرتیپ پاسدار "ضرغامی" را پیش پرده خوان نماز جمعه کردند.

آقای ضرغامی که خود یکی از چماقداران است، علاوه بر تکرار حرف های بزرگانش درباره موسوی و کروبی و دو تظاهرات 25 بهمن و اول اسفند، گریزی هم به اوضاع خاورمیانه زد تا فوتی هم او در آستین عبای رهبر مسلمین جهان- البته از تهران- بکند. آقای ضرغامی که دوره "کچ" در دست راست و "ذغال" در دست چپ را در پادگان نظامی نگذرانده، سرتیپ شده، فکر کرده امریکا شناس شدن و کارشناس بازی های بزرگی که در خاورمیانه جریان دارد شدن هم به همان آسانی سرتیپ شدن و رئیس بزرگترین رسانه حکومتی شدن است. (پیش پرده ضرغامی را با کلیک روی عنوان این مطلب، در صفحات داخل این شماره پیک نت بخوانید)

 

ضرغامی دیروز در نماز جمعه تهران گفت:

«امام خمِینِی مِی‌فرمودند مواظب باشِید مبادا به كسِی ظلم كنِید و حق كسِی را زِیر پا بگذارِید. كسانِی كه با دشمنان خدا و رسولش همراهِی مِی‌كنند فكر نكنند اگر جاِیِی در حاشِیه اِیستاده‌اند، ماندنِی هستند. اِینها خوار و ذلِیل مِی‌شوند.» (این از تکلیف هاشمی رفسنجانی. حالا برویم سر بقیه سخنرانی ایشان)

 

«وقاِیع روز دنِیا و اتفاقات مصر و تونس و لِیبِی و بحرِین، ارتباط بسِیار مستقِیم با انقلاب اِیران دارد و مِی‌توانم بگوِیم كه با انقلاب اِیران ِیكِی است. دو كشور بزرگ كه وابستگِی عمِیق به غرب و استكبار داشته‌اند با الهام گرفتن از انقلاب اِیران دچار بِیدارِی شدند.  تمام حركات كشورهاِی در حال تحول متاثر از اسلام و انقلاب اسلامِی است.  امروزه كشورها مِی‌بِینند كه اِیران در حال پِیشرفت‌هاِی عظِیم است و با وجود تحرِیم‌ها، تهدِیدها و تمام فشارهاِی بِین‌المللِی در حوزه‌هاِی مختلف پِیشرفت‌هاِی بسِیارِی داشته‌اِیم.

پس از سخنان مقام معظم رهبرِی بلافاصله در مصر ده‌ها هزار پِیامك در اِین رابطه رد و بدل ‌شد و تصاوِیر و فِیلم‌هاِی پِیام‌هاِی رهبر را جوانان با بلوتوث براِی هم مِی‌فرستادند.

كشورهاِی غربِی و آمرِیكا و اسرائِیل در چنِین شراِیطِی دنبال چاره‌اِی بودند كه بگوِیند انقلاب اسلامِی اِیران ناكارآمد است و به همِین دلِیل خواستند تا سران فتنه به بهانه‌اِی افرادِی را به خِیابان‌ها بكشانند و چند سطل آشغال آتش بزنند تا نشان دهند كه مردم خود اِیران نِیز از انقلاب اسلامِی ناراضِی‌اند.

شراِیط فتنه از بِین رفته است، اتفاقات اخِیر اِیران و 25 بهمن دِیگر فتنه نِیست بلكه ضدانقلاب محض و نوكرِی آمرِیكا و اسرائِیل است.»

 

بموجب این سخنان، فتنه ای که خامنه ای گفته بود زیر سر انگلیس است، تا 25 بهمن علیه انقلاب نبود، از این روز یکباره علیه انقلاب و ضد انقلاب شد! ضمنا شرایط فتنه هم از بین رفته است.

وقتی احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و امام جمعه تهران باشد، ضرغامی با این عقل آشفته رئیس صدا و سیما نباشد؟

اما این هنوز تمام فاجعه نیست. درحالیکه مترقی ترین محافل جهانی نسبت به اشغال لیبی و تصرف نفت آن ابراز نگرانی می کنند، درحالیکه زمینه های ورود ارتش مصر به لیبی به بهانه دفاع از جان یک و نیم میلیون مصری مقیم لیبی را فراهم می کنند تا ارتش فاتح مصر قیام مردم مصر را تحت تاثیر خود بگیرد و درحالیکه گمانه زنی ها درباره رقابت امریکا و اروپا از یکسو و امریکا با چین و روسیه و هند از سوی دیگر در پشت رویدادهای خاورمیانه و شاخ افریقا جریان دارد، آقای ضرغامی در چنین شرایط و شطرنج بغرنجی که جریان دارد، آقای خامنه ای را رهبر تحولات اعلام فرمودند و دهها هزار پیامک در تائید این نظر ایشان در مصر کشف کرد! اگر او دروغ نگوید، چگونه در فرماندهی صدا و سیما باقی بماند؟ از کوزه صدا و سیما، ضرغامی در آید که در آنجاست!

این جمله را به نقل از اشپیگل و نویس دویچلند آلمان بخوانید تا میزان بی اطلاعی و کم عقلی امثال ضرغامی و احمد خاتمی و احمد جنتی و ... بیشتر درک کنید:

 

«استراتژی کنونی دولت اوباما در مورد رفتار با قیام عربی روز یکشنبه مورد تایید "لیندسی گراهام" سناتور با نفوذ حزب جمهوریخواه قرار گرفت و او آنرا چنین بیان کرد "دوستان قدیم را باید برای انجام اصلاحات زیر فشار گذاشت و دشمنان قدیم را باید عوض کرد"

 
 

اشتراک گذاری: