ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
  از یک گزارش دریافتی
جلسه 4 نفره با خامنه ای
برای بازداشت موسوی و کروبی
 
 
 
 

با سلام- پنجشنبه، سر شب، آقایان جنتی، نقدی، تائب و اژه ای آمدند بیت رهبری و از خامنه ای اجازه خواستند که موسوی و کروبی را از خانه هایشان به یک زندان مخفی منتقل کنند. آنها اطمینان دادند که تدابیری برای پخش نشدن خبر این بازداشت اندیشیده و آمادگی هائی برای واکنش های احتمالی در شهر هم گرفته اند. آقای خامنه ای بازداشت خانم ها دکتر زهرا رهنورد همسر مهندس موسوی و همچنین فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی را هم به این لیست اضافه کرد و با پیشنهاد آنها برای تمام کردن شبانه کار، موافقت کرد و بعنوان فصل الخطاب گفت: الخیر فی ما وقع!

 
 

اشتراک گذاری: