ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
  این خبر را به نقل یک "شرکت نقتی بدبخت"  منتشر کنید
اعتصاب هزار کارگر پیمانکار
در کارخانه پتروشیمی تبریز
 
 
 
 

اعتصاب در پتروشیمی تبریز در سومین روز خود تبدیل به اعتصاب غذا شد و از امروز وارد چهارمین روز خود شد. یک هزار کارگر پیمانکار پتروشیمی در  مقابل ورودی جمع شده و خواهان حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و رفع تبعیض های موجود میان آنها و کارگران رسمی اند.

بعضا میزان دریافتی حقوقی کارگران رسمی در برخی بخش ها 3 برابر حقوق و مزایای کارگران پیمانکار است. 

این خبر را به نقل یک "شرکت نقتی بدبخت" می توانید منتشر کنید.

 
 

اشتراک گذاری: