ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

مشاور ارشد موسوی:
در هر لحظه، از فرصت ها
برای تظاهرات سبز استفاده کنید!

 
 
 
 

دکتر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، روز پنجشنبه 12 اسفند در یک نشست کوتاه خبری، تاکتیک تشکیل گروهای 50- 100 نفره در تمام نقاط تهران و شهرهای بزرگ را برای حضور در خیابان ها و استفاده از هر فرصتی برای تظاهرات اعلام کرد. با توجه به در پیش بودن 17 اسفند (8 مارس، روز زن) و همچنین سه شنبه پایان سال که مصادف است با شب چهارشنبه سوری، احتمالا این دو مناسبت از فرصت هائی است که مردم برای تظاهرات سبز از آن  استفاده خواهند کرد.

 
 

اشتراک گذاری: