ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه قم
عده ای خائن، وطن فروش و فاسد
3 دهه کارگزار ج. اسلامی بودند؟

 
 
 
 

مجمع مدرسین و محققین حوزه عملیه قم با صدور بیانیه ای، درباره حصر خانگی و ربودن امنیتی موسوی و کروبی و همسرانشان نوشت:

 "در کدام باور می گنجد که خطیبانی (احمد جنتی و خطبه اش برای حصر خانگی موسوی و کروبی) که لباس روحانیت بر تن و شعار اسلام بر لب دارند، در مقامی که باید دعوت به تقوا و نزاهت و خدا ترسی باشد، تهمت و بهتان و ناسزاگویی را درآمیزند و حکم غیر حق دهند و رفتار غیر مرضی خداوند مرتکب شوند؟ کدام تحلیلگر هوشمند سیاسی کشف کرده است که همه مسئولان طراز اول انقلاب، اکثر اعضای شورای انقلاب، سران دولت های سه دهه نخست انقلاب، یاران نزدیک بنیانگذار انقلاب و... همه خائن وطن فروش، خود باخته و یا فاسد بوده اند؟

چگونه تربیتی در جامعه و فضای سیاسی ما رواج دارد که بانویی محترم (فائزه هاشمی) را در جوار حرمی مقدس با زشت ترین و وقیحانه ترین ناسزاها دوره می کنند و هیچ دادرسی داد او را نمی ستاند؟ ما از همه اولیاء امور در هر مرتبه و حدی که بسط ید دارند می خواهیم تا دیر نشده است به راه نورانی آرمان های انقلاب باز گردند.

 
 

اشتراک گذاری: