ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
  از یک پیام دریافتی از مشهد
گزارش تظاهرات اول اسفند
و نگرانی فزاینده مردم خشمگین
 
 
 
 

سلام- این گزارش را با تاخیر می فرستم، به این دلیل که سیستم اینترنت را در مشهد واقعا فلج کرده اند. درباره تظاهرات روز اول اسفند، در مشهد هم مثل دیگر شهرها، حکومت خود را آماده کرده بود برای مقابله با اعتراضات. از ساعت 4 رفته رفته مردم خود را در مسیرهای اعلام شده قرار میدادند. ابتدا حضور نیروهای امنیتی خیلی محسوس نبود. بیشتر سعی کرده بودند با استقرار در اماکن دولتی در حالت اختفا قرار بگیرند. برای نمونه در اول خیابان دانشگاه ساختمان عمران قدس رضوی یک اتوبوس نیرو با تجهیزات کامل مستقر شده بود و تعدادی از پارکینگ های عمومی را نیز برای این کار به طور کامل تخلیه  کرده بودند. از دیگر ویژه گی های اول اسفند مشهد حضور نیروهای امنیتی بدون مارک در پیاده روها و درون ماشین های پلاک شخصی پارک شده در خیابان ها بود. حوالی ساعت 18 اولین هسته های اعتراضی در اول خیابان راهنمایی شکل گرفت که این حضور بدون شعار و در سکوت با حمله پلیس و لباس شخصی ها به خشونت و پرتاب گاز اشک آور مواجه گردید که نهایتا این تعقیب و گریز به خیابان های اطراف کشیده شد و تعدادی مورد ضرب و  شتم قرار گرفتند وتعدادی هم دستگیر وبه ماشین های ون منتقل شدند......

اما مورد مهم تر که از اول اسفند به بعد در میان مردم بحث است، نگرانی و خشم شدید نسبت به شکنجه دستگیرشدگان (کروبی و موسوی) برای گرفتن اعترافات از آنهاست. من نمی دانم چنین حماقتی را کرده و یا خواهند کرد یا نه، اما می دانم که آوردن آنها به تلویزیون کبریت به انبار نفت انداختن است.

 
 

اشتراک گذاری: