ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

میان سخنان قذافی و خامنه ای
شباهت ها چرا، ناگزیراند؟

 
 
 
 

اینها سخنان علی خامنه ای و احمدی جنتی و زیر مجموعه های نظامی و نماز جمعه ای آنها نیست. تازه ترین سخنان سرهنگ قذافی است که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شده است:

"دولت های اروپایی جوانان ما را تهییج کردند تا آشوب کنند. مردم شهر بنغازی - مرد، زن و کودک - چاره ای ندارند جز این که به خیابان ها بریزند و این شهر را از خائنان پاکسازی کنند. بنغازی که قبلا شهری زیبا بود به یک ویرانه تبدیل شده و باید آزاد شود."

 
 

اشتراک گذاری: