ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

مجلس کمی پرده را از چهره لایجه بودجه سال 90 بالا زد
صدا و سیما بزرگ ترین
سازمان ورشکسته دولتی است

 
 
 
 

دولت قرار است لایحه بودجه سال 90 را از مجلس پس گرفته و ببرد در اتاق های دربسته بنشینند و راه حل دیگری برای گنجاندن حساب سازی ها در بودجه کرده و آن را دوباره به مجلس بدهند!

مجلس روی نکات مهمی از بودجه انگشت گذاشته، اما با مهارت سعی کرده پرده را از چهره مهیب ورشکستگی ها کنار نزند که مردم از دیدن آن وحشت نکنند.

از جمله این نکات مهم:

1- بودجه شركت های دولتی (از جمله دهها شرکتی که سپاه پاسداران بنیانگذار آنست) در لایحه سال 1390 نسبت به سال گذشته بیش از 43 درصد افزایش یافته و دو برابر بودجه عمومی دولت شده است.

2- بزرگترین ارقام در میان این شرکت ها، اختصاص به سازمان هدفمندسازی یارانه ها و صدا سیما دارد.

3- میزان كمك زیان به شركت های دولتی زیانده، بویژه سازمان صدا و سیما مشخص نیست.

 
 

اشتراک گذاری: