ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

کشاکش میان مجلس و دولت
سال 1390 با بودجه
سال 1389 آغاز می شود!

 
 
 
 

برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، تصویب بودجه سال آینده، به بعد از آغاز سال موکول می شود. در اینصورت بودجه تقسیم به دوازده شده و از این دوازده قسمت، ده قسمت آن تصویب خواهد شد زیرا دو ماه اول سال90 مطابق بودجه سال 89 تحت عنوان بودجه موقت به اجرا گذاشته می شود.

حساب سازی ها، جا زدن شرکت های سپاه در بودجه سال آینده بعنوان شرکت های هم خصوصی و هم دولتی و ریختن پول نفت به حساب این شرکت ها و همچنین ارائه دیرهنگام بودجه از طرف دولت به مجلس با هدف بهره گیری از وقت تنگ مجلس و گرفتن تائید شتابزده آن؛ از جمله دلائل تصویب نشدن بودجه تا پیش از پایان سال است. درعین حال که بحران اقتصادی پیش روی ایران نیز خود دلیل دیگر تصویب نشدن بودجه است. دلیلی که در شماره روز شنبه پیک نت، تحت عنوان "سونامی اقتصادی به طرف ایران درحرکت است" نیز به آن اشاره شد. اینجا

 
 

اشتراک گذاری: