ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24اسفند  1389

infos@pyknet.net

 
 
  کفگیر بودجه به ته دیگ خورده
حقوق و مزایای اسفندماه
 ارتشی ها را هنوز نداده اند
 
 
 
 

باسلام- هرساله حقوق و مزایای ارتشی ها در نیمه اسفند، به همراه عیدی واریز میشد، ولی امسال، حتی از حقوق اسفند ماه هم تا کنون خبری نیست. طبق شایعاتی که هست عیدی پرسنل هم به چهارم فروردین موکول شده است. از شواهد و قرائن این طور استنباط میشود که کف گیر دولت به ته دیگ خورده و چون ارتشی ها حق اعتراض و برپایی راهپیمایی و اعتصاب را ندارند، بعنوان مرجعی برای جبران کسری بودجه انتخاب شده اند.

با تشکر از گزارشهای به موقع شما- یکی از هزاران افسر ارتش

 
 

اشتراک گذاری: