ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
  سفر احمدی نژاد به یزد
برای گرفتن یک دروغ بزرگ
 
 
 
 

احمدی نژاد روز گذشته راهی شهر یزد شد و یکی از سخنرانی های پر دروغ و تزویر خود را در شهری که مردم آن به درست کاری، زحمتکشی و راست گوئی شهره اند و بزرگترین اقلیت زرتشتی ایران در آنجا زندگی می کنند ایراد کرد. او گفت: ملت تونس با شعارهای اسلامی، نگاه یگانه پرستی، در برابر یک دیکتاتوری وابسته قیام کرده و بدنبال برقراری مناسبات و احکام اسلام هستند.

این ادعا درحالی مطرح شد که حتی یگانه آیت الله ولایت مدار و احمدی مدار یعنی آیت الله نوری همدانی هم جرات نکرده بود بگوید مردم تونس با شعار اسلامی و برای برقراری اسلامی که او و احمدی نژاد و مصباح یزدی بلندگوی آن هستند انقلاب کردند. بلکه گفته بود مردم تونس به تقلید از مردم ایران در انقلاب 57 علیه دیکتاتور حاکم قیام کردند. سخنی که بی راه نیز نبود!

چند گروه اسلامی که در تونس فعالیت دارند، هیچکدام مقلد جمهوری اسلامی و طرفدار حزب الله نیستند و اساسا چنین گرایشی در تونس زمینه ندارد. کشوری که اقتصاد آن وابسته به توریسم است و به محض بلند شدن شعارهائی از نوعی که احمدی نژاد مدعی آن شده، توریست ها از بیم ترور و آدم ربانی و انفجار به تونس نمی روند و اقتصاد آن فلج می شود.

 
 

اشتراک گذاری: