ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

بالاتر از تحریم، چیست؟
شکست مذاکرات در ترکیه
اعلام فوری راه حل "تونی بلر"

 
 
 
 

تمام خبرگزاری های جهان، روز گذشته اخبار خود از محل مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه 1 + 5 را، شکست جدیدی برای سیاست ادامه مذاکره با ایران مخابره کردند. این مذاکرات در ترکیه انجام شد و همآهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این مذاکرات در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و به خبرنگاران گفت: این دوره از مذاکرات نیز بی نتیجه و نا امید کننده بود.

این درحالی است که ظاهرا، جمهوری اسلامی، در آستانه این مذاکرات برای تحویل دادن هزار کیلو اورانیوم غنی شده زیر 4 در صد اعلام موافقت کرده بود، اما مصاحبه همآهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان داد که گروه 1+5 یا این پیشنهاد را نپذیرفته و یا درخواست ایران برای اجرای آن را قابل قبول ندانسته است. از جمله پایان تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران.

حتی برای قطع تحریم هائی که امریکا بصورت ویژه علیه ایران وضع کرده نیز انجام مذاکره ای میان هیات ایرانی و هیات امریکائی ممکن نشد.

همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری ها از دادگاه نخست وزیر اسبق انگلستان "تونی بلر" که در کشور خود متهم به کشاندن انگلستان به جنگ در عراق است، خبری با این مضمون را مخابره کردند:

نخست وزیر سابق انگلستان در مقابل کمیسیون تحقیق جنگ عراق گفت که "وقت آن رسیده که سرهای خود را از شن ها خارج کنیم و با ایران مقابله کنیم. این را با تمام احساس می گویم. غرب باید از این اعتقاد که مسئول رفتارهای ایران تندروها در حاکمیت هستند دست بردارد. چنانچه با قدرت در مقابل آن ها ایستادگی نشود، به فعالیت های خود ادامه خواهند داد."

 
 

اشتراک گذاری: