ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

رطب خورده، منع رطب کرد
وزارت خارجه ج. اسلامی
سرکوب مردم مصر را محکوم کرد!

 
 
 
 

در ادامه بازی "کو دزد؛ کو دزد" ی که مقامات کودتائی جمهوری اسلامی در باره رویدادهای مصر و تونس راه انداخته اند، روز گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مقامات مصر خواست تا از برخورد خشونت آمیز با اعتراضات مردم پرهیز کند.

خبرگزاری های داخلی از قول یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه گزارش دادند که جمهوری اسلامی حرکت مردم عدالتخواه مصر را برخاسته از آموزه‌های دینی و ناشی از بیداری اسلامی در منطقه می شناسند و مقامات این کشور باید ضمن تمکین از خواسته‌های به حق مردم خود از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز نیروهای نظامی و امنیتی با این موج مردمی احتراز نمایند.

(رطب خورده، من رطب کرده است!

 
 

اشتراک گذاری: