ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

تقاضای موسوی و کروبی: برای حمایت از قیام مصر و تونس
مردم می خواهند 25 بهمن
به خیابان بیآیند، مجوز بدهید!

 
 
 
 

مهدی کروبی ومیرحسین موسوی درنامه ای مشترک از وزارت کشوردرخواست صدورمجوز جهت دعوت از مردم برای راهپیمایی حمایت از قیام مردم مصر و تونس کردند. متن نامه:

وزیرمحترم کشور

بدینوسیله به اطلاع می رساند که بمنظور اعلام همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه، بویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدورمجوزبرای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل بیست وهفت قانون اساسی درجهت حمایت از قیام مردم این دو کشورمسلمان را در روز دوشنبه25 بهمن ساعت 3 بعدازظهر ازمیدان امام حسین تا میدان آزادی را داریم.

 
 

اشتراک گذاری: