ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

المپیک دروغگوئی
به مسابقه تحریف تاریخ رسیده!

 
 
 
 

روز بخیر- چون دروغ در جمهوری اسلامی نه مالیات دارد و نه کنتور شماره انداز، حکومتی ها از دروغ گفتن برای هم لذت می برند. نگاهی به مطلبی که برای "اندرزگو" سرهم کرده اند بخوانید.

ببینید و بخوانید که چگونه ترور سرلشگر "فرسیو" دادستان نظامی زماه شاه و سرتیپ طاهری رئیس پلیس تهران در زمان شاه را وارونه مهر دروغ زده و برای خودشان پست کرده اند. اولی توسط  چریک های فدائی و دومی توسط محمد مفیدی که عضو مجاهدین خلق و برادر همسر عباس شیبانی بود انجام شد. حالا همه را به اسم بنده خدائی بنام "اندرز گو" منتشر کرده اند. جالب تر، ادعائی است که درباره  شهادت اندرز گو منتشر کرده اند. "تهرانی" رئیس زندان اوین در زمان شاه، پس از انقلاب دستگیر شد و در دادگاهی که برایش تشکیل شده بود ماجرای اندرزگو را با آب و تاب تعریف کرد و تلویزیون هم پخش کرد – البته بعنوان مظهر مقاومت - ! در آن گفته ها و اعترافات، از داستان سرائی هائی که مجلات همشهری کرده و سایت آفتاب هم آن را به تنور جسبانده خبری نبود. از جمله این ادعای خنده دار که اندرزگو پس از تیر خوردن و مجروح شدن در حال انتقال خود را از خودرو پرت کرده پائین و...

این را بخوانید!

 
 

اشتراک گذاری: