ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
  تمام شبکه های تلویزیونی زیر پوشش پارازیت
از ترس 25 بهمن
به امام زاده "پارازیت" دخیل بستند
 
 
 
 

خودپردازهای تمام بانک های ایران از روز گذشته از کار افتاده است. دلیل این آن،  ایجاد پارازیت روی ماهواره یوتل سایت دبلیو 3 آی است. این پارازیت برای کور کردن دریافت برنامه های تلویزیون بی بی سی  صورت گرفته و همزماه باعث فلج شدن خودپرداز بانک ها نیز شده است. تمام سیستم های ارتباطی بانک ها با همان ماهواره ی یوتلست دبلیو.3.ای است. هات بر را هم از چند روز پیش قطع کرده اند. البته، برای این که مردم زیاد متوجه نشوند، برنامه های تفریحی، مثل شوهای تلویزیونی را قطع نکرده اند، بلکه روی برنامه های سیاسی پارازیت انداخته اند.

تا دیشب تنها یورو نیوز را می شد در ایران گفت که اخبار چندانی از ایران ندارد. کانال های الجزیره و العربیه و بخش عربی بی بی سی را تا چند روز پیش می شد گرفت و مردم اخبار تحولات مصر و تونس را از این طریق می گرفتند، اما از دیروز روی آنها نیز پارازیت انداخته اند.

 
 

اشتراک گذاری: