ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

از یک پیام دریافتی
لشگر کشی بی سابقه نظامی
در خیابان های اصفهان!

 
 
 
 

سپاه، بسیج و نیروی انتظامی دیروز در اصفهان لشگر کشی خیابانی کرده بود. اصفهان، هرگز این همه نیروی مسلح به تفنگ و باطوم در خیابان ها به خود ندیده بود. یکی از بچه ها که مرکز ... در ارتباط است، دیشب گفت، برای 25 بهمن 5 نیرو به خیابان های شهر اعزام شده بودند. به سمت هرکس که موبایل داشت حمله میکردند و اگر کسی موبایلش را بالا می برد که عکس یا فیلم بگیرد فورا او را دستگیر می کردند. در چنین فضائی، باز هم مردم در خیابان چهار باغ بالا و "نظرشرقی" علیه دیکتاتوری شعار دادند. همان منبعی که از قول شمار نیروهای اعزامی به خیابان ها را برایتان نوشتم، می گفت که علاوه بر نیروئی که به خیابان آورده بودند، در اداره تعاون و خدمان درمانی نیز 500 تا 600 نیروی آماده، بعنوان ذخیره و پشتیبانی مستقر کرده بودند.

حضور بی سابقه نظامی در شهر اصفهان اجازه نداد مردم درخیابان های شهر به حرکت در بیآیند، اما همزمان با این لشگرکشی، خودشان هم اذعان کردند که اصفهان نارنجکی است که اگر چاشنی آن کشیده شود، مردم آن را فتح می کنند!

 
 

اشتراک گذاری: