ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
  با اعزام دوکشی نظامی به کانال سوئز
عوامل اسرائیل در ج. اسلامی
علیه قیام اعراب وارد عمل شدند
 
 
 
 

سپاه پاسداران با اعزام دو کشتی حامل تسلیحات نظامی به قصد سوریه که اکنون برای عبور به کانال سوئز مصر رسیده است، بزرگترین پشت پا را به جنبش انقلابی مردم مصر زد. اعزام این دو کشتی اگر در زمان و موقعیت دیگری صورت می گرفت، ارتباط مستقیم با تبلیغات اسرائیل، امریکا و اروپا پیدا نمی کرد، اما اکنون مستندی شده است برای تبلیغات اروپا و امریکا و اسرائیل علیه انقلاب مصر و این که قیام مردم مصر به نفع جمهوری اسلامی تمام خواهد شد! بنابراین، رفتن مبارک کافی است و نظام و رژیم او با اندک اصلاحاتی با نقش آفرینی ژنرال های رژیم باید بماند. این همان خواستی است که اسرائیل دارد و جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و یا دست های پنهان اسرائیل در حاکمیت و در سپاه پاسداران به یاری اسرائیل شتافت!

حتی اگر این اقدام با هدف ایجاد یک جنجال خارجی و تحت الشعاع قرار دادن رویدادهای داخلی ایران نیز باشد، درعمل خیانت است به جنبش انقلابی مصر و کشورهای عربی.

 
 

اشتراک گذاری: