ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30بهمن  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

روزنامه دیلی تلگراف:
شکاف در میان فرماندهان سپاه

 
 
 
 

روزگذشته ترجمه مقاله ای از روزنامه "دیلی تلگراف"، روی سایت های فارسی زبان قرار گرفت، که بموجب آن، گویا گروهی از فرماندهان سپاه طی نامه ای به فرمانده کل سپاه، از وی خواسته اند تا سپاه رویاروی مردم معترض قرار نگرفته و به سمت آنها شلیک نکند. دیلی تلگراف افزود که این نامه را جمعی از فرماندهان سپاه در تهران، اصفهان، تبریز و قم نوشته و بصورت محدود در سپاه و بسیج توزیع شده است.  نویسنده این گزارش، همچنین مدعی شده که نسخه ای از این نامه را مشاهده کرده است.

 
 

اشتراک گذاری: