ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  با این حاکمیت، اگر جنگی آغاز شود
95 در صد ایرانی ها
حاضر نیست به جبهه بروند
 
 
 
 

این آمار نیز مربوط به نظرسنجی دوم است:

با توجه به این که روسای سه قوه یک روز هم جبهه نبوده اند، اگر جنگ شود چه خواهید کرد؟

( کل آراء 4097 رای)

- به جبهه نمی روم  2803 رای

- بی تفاوت می مانم ( 1070 رای

- به جبهه می روم و از جناح حاکم دفاع می کنم 225 رای 

می توان با 5/5 درصد جمعیت، جنگی را اداره کرد؟

 
 

اشتراک گذاری: