ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  از یک پیام دریافتی
آگاهی مردم
درد بی درمان کودتاچی ها شده
 
 
 
 
سلام و تشكر- درست از زمانی كه دولت كودتا اقدام به
 حذف یارانه ها نمود اینترنت و پیام ام ام اس موبایل
 ها را قطع كردند و فیلترها را آنقدر گسترده كردند كه
 سرعت اینترنت دیال آپ از نصف كمتر شد. طوری
 كه به یاهو به زور می شود دست یافت. خصوصا مسنجرآن.
ولی نگران نباشید. آنهایی كه می خواهند بدانند به اخبار
 دست پیدا می كنند. شاید همین مسئله (آگاهى مردم) 
باعت شد كه برخی زندانیان پس از کودتا در شكنجه
 گاهها به این دلیل تن به تکرار گفته ها و کلمات بازجوها
 و حتی نوشتن آن و یا گفتن آن دادگاه ها داده و از فشار 
بر خود بکاهند که به آگاهی مردم از پشت صحنه ها یقین 
پیدا کرده اند.این همه گیر دادن به موسوی و كروبی و 
خاتمی در روزهای اخیر به بهانه سالگرد 9 دیماه نیز 
خود بهتر گواه است بر این که حکومت می کوشد مردم 
و آگاهی آنها را منحرف کند که این خود یعنی یقین داشتن
 حکومت به آگاهی مردم، که اگر خلاف این بود، نیا
ز به این همه تهدید و برنامه تلویزیونی و دروغگوئی و
 مغلطه نبود!                           كورش. پارسى
 
 

اشتراک گذاری: