ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

پنبه انتخابات آزاد را از گوش در بیآورید!
اعلامیه پرانی در شهر قم
پس از دیدار شریعتمداری و مصباح

 
 
 
 

از چند روز پیش، در سطح شهر قم، موتور سوارهائی بصورت سازمان یافته که یک نفر نیز ترک آن نشسته، در ساعات مختلف روز به حرکت در آمده و اعلامیه هائی را در اندازه کاغذ A 4 پخش می کنند که روی آنها تنها این جمله کوتاه نوشته شده است:

در مملکتی که دفن جسد هم آزادانه نیست، خاتمی به فکر انتخابات آزاد است!

هیچ توضیح، مهر، نشانی و یا اسمی پای این اعلامیه کوتاه نیست، در حالیکه حجم وسیعی از این اعلامیه مرتب در شهر قم پخش می شود و موتورسوارها این کاغذها را مثل کبوتر سفید هوا می کنند.

درباره مصونیت این موتور سوارها از تعقیب و پیگرد انواع شایعات در شهر قم جریان دارد. از جمله این که سر نخ آنها به موسسه فرهنگی آقای مصباح یزدی وصل است و عملیات آنها پس از سفر یک روزه حسین شریعتمداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان به شهر قم و دیدار خصوصی با آیت الله مصباح یزدی در موسسه فرهنگی او شروع شده است.

مضمون جمله ای که دراین اطلاعیه نوشته شده، برخلاف ظاهر آن، نه تنها مقابله با خواست اعلام شده توسط محمد خاتمی برای انتخابات آزاد است، بلکه از ریشه کندن دندان انتخابات است.

 
 

اشتراک گذاری: