ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  هیچکس امنیت ندارد
وحشت در میان
پیک های موتور سوار تهران
 
 
 
 

لطفا جهت آگاهی مردم و حفاظت از جان و مالشان که دیر زمانی است مسئولیت آن به عهده خودشان قرار داده شده و از دوش نیروی انتظامی برداشته شده و در عوض آنان را مجبور به مقابله با مردم کرده اند، این خبر را منتشر فرمائید.

از آنجائیکه در وضعیت اسفبار اقتصادی مملکت پیدا کردن شغل کار راحتی نیست، برای داشتن درآمد آبرومند افراد زیادی از هر طبقه اجتماعی و با هر سن و سالی رو به کارهائی مثل پیک موتوری آورده اند. این کار مثل خیلی از کارهای مشابه خطرات خاص خود را دارد، اما متاسفانه خطری که جدیدا برای شاغلین این کار ایجاد شده مسئله ایست که احساس کردم نیاز است از طریق رسانه شما اطلاع رسانی کنم تا هموطنانم بیشتر مراقب باشند.

خود من شاغل در همین صنف هستم. حادثه صبح پنجشنبه 89/10/9 روی داد. همکارم که بالای 50 سال سن دارد وتنها نان آور خانواده است و از روی ناچاری به این کار روی آورده برای انجام تریپ (اصطلاح رایج در پیک یا سرویس) از بانک ... شعبه تیراژه واقع در خیابان اشرفی اصفهانی خارج  می شود. هنگام خروج موتور سواری همراه بایک ترک نشین به او نزدیک می شود و سعی می کند بسته ای را که در دست این فرد بوده را بربایند که با مقاومت روبرو می شوند.

در این لحظه موتور سوار دیگری به کمک سارقین آمده و با 4 ضربه عمیق و کاری چاقو مرد را به شدت مجروح میکنند و جلوی چشمان رهگذران بسته را که پول نبوده و فقط چون قربانی از بانک خارج شده بود به تصور پول به او حمله کرده بودند را ربودند و متواری شدند.

حال این مرد خانواده در وضعیت بحرانی گوشه بیمارستان افتاده و با مرگ کلنجار می رود. بقیه همکاران با شنیدن این حادثه نه حاضرند تریپ بانک بروند و نه کارشان را ادامه بدهند. و من با خودم فکر کردم اگر جوانی که تنها کاری که میتواند انجام دهد کار پیک باشد و دیگر نخواهد این کار را انجام دهد آیا احتمال ندارد برود دنبال همان کاری که سارق موتور سوار دارد؟ شاید همان سارق ضارب هم روزی کاری غیر از این داشته است. وقتی امنیت از جامعه رخت بر بندد هر کس به روش خودش میخواهد از قربانی شدن فرار کند.

امضاء محفوظ

 
 

اشتراک گذاری: